Heerbeeckweken

 

De commissie BSA is verantwoordelijk voor de organisatie van de Heerbeeckweken (projectweken) op school. Er zijn vier Heerbeeckweken, waarin zoveel mogelijk excursies en activiteiten worden gepland. In de projectweken vinden er alleen maar activiteiten plaats en geen lessen. Deze week wordt er gewerkt met een ander lesrooster. Het uitgangspunt is drie blokken, met een pauze tussen elk blok. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn dat er van deze blokken afgeweken wordt.

Blok 1 08.30 – 10.30 uur
Pauze 10.30 – 11.00 uur
Blok 2 11.00 – 13.00 uur
Pauze 13.00 – 13.30 uur
Blok 3 13.30 – 15.30 uur
Blok 4 15.30 uur – … (uitloop voor bepaalde activiteiten)

Door koppeling van diverse activiteiten in deze speciale weken, is er in de overige lesweken minder lesuitval. U kunt de bsa bereiken via het e-mail adres bsa@heerbeeck.nl .

Het onderstaande filmpje geeft u een indruk van onze ideeën en opzet van de heerbeeckweken.