Beeldende vorming

Op het Heerbeeck College bieden wij beeldende vorming in de onderbouw aan in de breedste zin van het woord.
Onder deze noemer vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, kunst beeldende vorming en Design.

We willen de leerlingen een goede doorlopende leerlijn aanbieden van de onderbouw naar de bovenbouw en een goede aansluiting op een vervolgopleiding. Er wordt aandacht besteed aan verschillende disciplines zoals 2-dimensionaal werken, 3-dimensionaal werken,  Design en multimedia. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de basisprincipes binnen ons vak zoals de beeldaspecten, materialen en technieken. Tevens leren de leerlingen vakspecifieke vaardigheden zoals motorische vaardigheden, creatief denken en met beeld een verhaal te vertellen. Maar ze oefenen ook algemene vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, feedback geven en jezelf en/of anderen beoordelen met behulp van ‘rubrics’.

Ook de samenwerking met bedrijven uit de omgeving en vervolgopleidingen zijn een onderdeel van het lesprogramma.

In de bovenbouw van de mavo kunnen de leerlingen kiezen voor het vak beeldende vorming handvaardigheid of kaart-zelfportret-2beeldende vorming tekenen. Dit vak kan binnen alle profielen gekozen worden. Voor het vak moet een centraal examen gemaakt worden. Dit examen bestaat uit een praktisch deel en een schriftelijk deel. Het praktische examen wordt afgesloten door een presentatie tijdens de expositie van de examenwerken. Voor het schriftelijke deel maken de leerlingen naast enkele schoolexamens ook het examen in de reguliere examenperiode.

In de bovenbouw havo en vwo wordt het vak Art &Design gegeven. Ook dit vak kan gekozen worden binnen alle profielen. Art & Design wordt afgesloten door een schoolexamen.


Websites

De vakgroep heeft twee sites ontwikkeld waarop de opdrachten en eventueel de theorie terug te vinden zijn die we tijdens de lessen gebruiken. Hierdoor heeft de leerling thuis altijd de opdrachten binnen handbereik.

Voor handvaardigheid, tekenen en kunst beeldende vorming klik hier.

Voor het vak Art & Design klik hier.