CKV / Kunstvakken


Op het gebied van culturele kunstzinnige vorming volgen leerlingen in mavo-3 het vak Kunstvakken 1 (KV1), in havo en vwo volgen de leerlingen het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming).

Deze vakken zijn onderdeel van het examen en moeten met een voldoende resultaat worden afgerond. In een maatschappij waarin je van alles moet weten, is ook enige kennis van cultuur van belang. In de lessen wordt aandacht besteed aan allerlei vormen van kunst. Veelal via opdrachten die leerlingen uitvoeren, maar ook het bezoeken van theatervoorstellingen is daarvan een onderdeel. Het Heerbeeck College vindt dat van belang in het kader van de opvoeding van toekomstige burgers van onze maatschappij. Hierdoor ervaren leerlingen dat cultuur geworteld is in onze maatschappij en dat het als een vorm van amusement en vermaak een belangrijke bijdrage levert. Ervaren en bezoeken van voorstellingen waar je zelf niet naar toe zou gaan, is daar zeker een onderdeel van. Het leert je een mening vormen en kennismaken met culturele aspecten die in onze samenleving een rol spelen.

Voor de mavo- en havo-leerlingen wordt dit vak gedoceerd in het respectievelijk 3de en 4de leerjaar. Vwo- leerlingen volgen dit vak in de 4de en de 5de klas van de middelbare school.