Cultuurkaart

 

Op de jaarnota wordt bij iedere leerling een bedrag van € 10,- opgenomen voor culturele activiteiten. Dit geld staan we af aan de Cultuurkaart-organisatie (CJP). Immers: voor iedere €10,- die de school voor een leerling beschikbaar stelt voor culturele activiteiten, legt de Cultuurkaart een bedrag van € 5,- bij. Hiermee is dus voor iedere leerling per schooljaar een bedrag van € 15,- beschikbaar voor cultuureducatie. Net als vrijwel alle andere middelbare scholen hebben wij ervoor gekozen dat geld centraal te beheren. In plaats van een individueel tegoed op de cultuurkaart voor de leerling, kiezen we voor het aanbieden van activiteiten die door de school worden betaald.

In ieder leerjaar en in alle afdelingen krijgen leerlingen te maken met cultuur. In schooljaar 2014-2015 is het geld onder andere besteed aan de cultuurdag brugklas en het fotoproject. Dramatische expressie in de tweede klassen, de lipdub tijdens de activiteitenweek met M3 en H3. Daarnaast zijn er diverse designprojecten geweest, een filmdag, muziekvoorstellingen, schrijvers in de klas en culturele activiteiten met betrekking tot internationalisering. Ook in de CKV-leerjaren (M3, H4, A4 en A5) worden veel kosten gemaakt, de leerling gaat immers enkele keren naar diverse theaters. Al deze voorstellingen worden betaald met het geld van de cultuurkaart.

Het potje ‘cultuur’ beschouwen we als een soort fonds. Het kan gebeuren dat de kosten voor een leerling in een bepaald schooljaar wat lager uitvallen dan de € 15,- die beschikbaar is. Daar staat dan tegenover dat de kosten tijdens de CKV-leerjaren altijd hoger zijn. Iedere leerling komt immers tenminste eenmaal terecht in dit duurdere leerjaar. Aan het einde van het schooljaar wordt er een jaaroverzicht op de site geplaatst met een inhoudelijke en financiële verantwoording.


De cultuurkaart die leerlingen krijgen is een extraatje. U betaalt dus niet voor de kaart, maar voor de inleg in het cultuurfonds en daarmee voor culturele activiteiten gedurende de schoolloopbaan. Met de kaart krijgt men korting in de meeste bioscopen, in sommige winkels, maar natuurlijk ook op allerlei andere culturele activiteiten zoals festivalbezoek en musea. Het komt regelmatig voor dat op vertoon van de cultuurkaart in het buitenland gratis entree bij een museum wordt verstrekt. De kaart wordt meestal begincjp november aangeleverd en ontvangt de leerling via de mentor.


Leerlingen van wie de ouders de bijdrage van € 10,- niet betalen, krijgen geen cultuurkaart en kunnen geen gebruik maken van het aanbod dat de school organiseert. Deze leerlingen krijgen een alternatief programma aangeboden zoals bijvoorbeeld het kijken naar een film van de gemiste voorstelling of het maken van opdrachten over de activiteit. Ook is het mogelijk dat de ouders zelf de entreekaarten of de activiteit betalen en derhalve dus op eigen kosten voor een gelijkwaardig vervangend programma zorgen. In beide gevallen geldt dat dit in er overleg met de organiserende docent en/of de cultuurcoördinator moet worden bepaald.

De cultuurcoördinator is Jonneke Reeser, zij is te bereiken via het e-mail adres j.reeser@heerbeeck.nl