Muziek

Visie

 

Visie

Muziekonderwijs op het Heerbeeck College wil een bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling, meningsvorming en identiteitsvorming van jongeren. Leerlingen raken vertrouwd met- en vaardig in- het zelf uitvoeren van muziek en het kunnen verwoorden van muzikale aspecten.

Daarnaast willen we met het muziekonderwijs leerlingen een brede kijk geven op beroepsmogelijkheden binnen de muziekgerelateerde sector en de leerling op niveau voorbereiden op een toekomst binnen de muziekindustrie en audio-gerelateerde banen.

De leerlingen komen in aanraking met verschillen, zowel cultureel als tijdsgebonden, en leren die verschillen op hun eigen waarde in te schatten. We werken veel met populaire muziek die leerlingen kennen en waarderen, maar willen ook de leerlingen actief in aanraking brengen met voor hen minder bekende muziekstromingen zoals klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. Ze leren actief de taal van muziek zodanig beheersen dat ze deze taal kunnen gebruiken om zichzelf uit te drukken, zowel vocaal als instrumentaal.  We hechten veel waarde aan leerlingen plezier te laten beleven in het ervaren van muzikale expressie.

Andere kernwaarden binnen het muziekonderwijs op het Heerbeeck College zijn:
samenwerken, reflecteren, presentatievaardigheden, zelfstandig werken, creativiteit,  ondernemerschap (initiatief ontplooien) en innovatie. We vullen onze theorielessen stelselmatig aan door de buitenwereld naar binnen te halen of door naar buiten te gaan en de theorie met de buitenwereld te verbinden. Hiertoe zoeken we verschillende stakeholders die relevant zijn, zowel op het gebied van werk als opleidingen. Te denken valt aan studio-opname techniek, leren digitale composities te ontwerpen, kennis maken met het geven van muziekonderwijs (ook Pabo), natuurkundige aspecten van muziek (Philips/ JetNet), bandcoaching, game-industrie en festivalorganisatie.
Muziek op school

 

muziek

Muziek op school

Wat houdt het vak muziek in in de onderbouw?

Wat houdt het vak muziek in in de bovenbouw

Eindexamenconcert

 

Eindexamenconcert

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor het vak muziek als keuzevak, z
owel in mavo 3-4, als havo 4-5 en vwo 4-5-6. Wanneer leerlingen dit vak kiezen, ervaren zij dat samen muziek maken mooie resultaten oplevert. Samenwerken, luisteren naar elkaar en creatief en muzikaal bezig zijn wordt gestimuleerd en aangemoedigd en leidt tot mooie resultaten. Voor de keuze van het vak muziek in de bovenbouw gelden geen toelatingseisen.
Wel wordt verwacht dat leerlingen zich inspannen om met elkaar muziek te maken.

De afsluiting van het vak muziek geschiedt door het Eindexamenconcert. Alle leerlingen uit het examenjaar sluiten het vak praktisch af door het verzorgen van een concert in theater De Enck in Oirschot. Het samen spelen van een gekozen (pop)song is een ware gebeurtenis in het theater. De prestaties worden op die avond aanschouwd door familie en vrienden en ook nog beoordeeld door een vakkundige jury.

Ook de klassen voorafgaand aan het examenjaar nemen aan dit concert eindexamenconcertdeel. Met ruim 100 leerlingen worden meerdere koorstukken uitgevoerd, begeleid door een live-orkest van Heerbeeck leerlingen die meespelen in de Heerbeeck Symfonic Band. Naast het uitvoeren van popnummers in koorverband, worden ook klassieke nummers ten gehore gebracht. Elk jaar weer is deze avond een mooie afsluiting en een waardevolle herinnering voor de leerlingen die daaraan deelnemen.

De organisatie van dit muziekspektakel is in handen van de vier muziekdocenten van het Heerbeeck College.
Orion Music Awards

Orion Music Awards

Sinds 2008 worden jaarlijks de Orion Music Awards georganiseerd. Meer informatie vind je hier.

Heerbeeck Symfonic Band

 

Heerbeeck Symfonic Band

Voor leerlingen die een instrument bespelen is er het schoolorkest: ‘de ‘Heerbeeck Symfonic Band’, afgekort  (‘HSB’). De ‘HSB’ zal optreden tijdens het eindexamenconcert in De Enck, de voorspeelavond “Heerbeeck Classic Unplugged” en op de Open Dag.

Er wordt projectmatig gewerkt. De samenstelling van de ‘HSB’ kan per uitvoering wisselend zijn; er wordt per uitvoering bekeken welke instrumenten nodig zijn. De leerling studeert thuis de partijen in, zodat er in een aantal repetities een mooi geheel van gemaakt kan worden. De ‘Heerbeeck Symfonic Band’ zal afwisselend geleid worden door dhr. Van Gorp  en mevr. Van de Kraats.

Wanneer kan een leerling meedoen?
* als hij/zij een muziekinstrument bespeelt;
* als hij/zij een B-diploma heeft of minimaal 2 jaar les heeft;
* als de leerling wat extra tijd wilt besteden om samen te repeteren, soms na schooltijd, maar misschien ook wel eens tijdens een van de laatste uren op een dag. Het is niet noodzakelijk bij alle repetities aanwezig te zijn.


Meer informatie bij p.vangorp@heerbeeck.nl en c.vandekraats@heerbeeck.nl.
Heerbeeck Classic Unplugged


Heerbeeck Classic Unplugged

Tenminste eenmaal per jaar houden we een voorspeelavond voor klassieke en lichte muziek. Leerlingen die een instrument bespelen (niveau B, C en D) kunnen op deze avond optreden. Ensembles krijgen voorrang. Wij zorgen voor pianobegeleiding, mocht je dat willen. Het is ook mogelijk om mee te spelen met de Heerbeeck Symfonic Band. De avond is gratis toegankelijk en bij mooi weer spelen we in de binnentuin van school.

Meer informatie bij mevr. Van de Kraats: c.vandekraats@heerbeeck.nl