Internationalisering

 

Vanaf schooljaar 2015 zijn we begonnen om een duidelijk zichtbare internationaliseringslijn in het totale schoolcurriculum aan te brengen. De daarbij behorende acties moeten gericht zijn op het verbreden van het gezichtsveld van de leerlingen, waardoor ze in internationale settings flexibel en gemakkelijk kunnen bewegen en ontwikkelen. We streven ernaar dat leerlingen de school verlaten met een global mindset. Daaronder verstaan we het volgende:

“We would define global mindset as one that combines an openness to and awareness of diversity across cultures with a propensity and ability to see common patterns across countries. A person with a global mindset views cultural and geographic diversity as opportunities to exploit and is prepared to adopt successful practices and good ideas wherever they come from. The twin forces of ideological change and technology revolution are making lobalisation one of the most important issues today. As such, cultivating a global mindset is a prerequisite to becoming a global thinker.”

We willen daaraan toevoegen dat ook het aspect duurzaamheid (hoe houden we met elkaar de wereld leefbaar) een vaste plek moet krijgen in het internationaliseringprogramma.

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om oog te hebben voor de internationale context van onderwijs. Dit geldt des te meer voor een kleine open economie zoals de Nederlandse. Internationalisering gaat over kennis, vaardigheden en houdingen. Het levert een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevordert hun sociale vorming. Doel is dat zij op de
hoogte zijn van internationale geschiedenis en ontwikkelingen, dat zij zich kunnen handhaven in een internationale samenleving en eventueel een rol kunnen spelen in het door ontwikkelen hiervan. Dit versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse economie als global player.

Brainport
Brainport

Vanuit de Brainportscholen wordt er een internationaliseringsbadge gemaakt waarmee de leerlingen kunnen aantonen wat ze in het buitenland hebben geleerd. Dit digitaal portfolio kunnen zij vullen met teksten, filmpjes, foto’s en projecten die zij tijdens hun internationaliseringservaringen maken. De badge kan meegenomen worden naar vervolgopleidingen en gebruikt worden op het CV om aan te tonen welke groei ze hebben doorgemaakt tijdens deze activiteiten.

 

Internationalisering is niet meer weg te denken op het Heerbeeck College. Inmiddels heeft de school contacten met andere scholen in het buitenland. Ieder jaar wordt bekeken of uitbreiding mogelijk en wenselijk is.

Reizen regulier
Reizen mavo / havo / vwo regulier

Leerjaar 2 biedt de keuze voor een actieve reis (zeilen) of in dezelfde week voor hetzelfde bedrag vier dagen naar Düsseldorf of Canterbury. Het programma van Düsseldorf bevat onder andere een bedrijfsbezoek, een boottocht en een blik achter de schermen van Flughafen Düsseldorf. Op het programma van Canterbury staat een bezoek aan Dover Castle en een bezoek aan de Canterbury Tales. Het programma van de reizen naar Canterbury en Düsseldorf zijn gericht op realisatie van internationale connecties (deze reizen zijn bedoeld voor mavo/havo/vwo).

Bij elke reis zit een Brainportopdracht waarbij de leerlingen in een internationale context een kleine onderzoekende, ontwerpende of ondernemende opdracht uitvoeren.

Leerjaar 3 biedt de keuze uit een reis naar Berlijn, Parijs, York, uitwisseling met Griekenland of een skireis.

Bij elke reis zit een Brainportopdracht waarbij de leerlingen in een internationale context een kleine onderzoekende, ontwerpende of ondernemende opdracht uitvoeren.

Leerjaar 4 biedt de keuze uit uitwisselingen met Rusland (Tver Gymnasium 8),  Spanje (Madrid), of Rome, Bosnië, survivalkamp en Londen algemeen, Londen muziek én de theaterreis Londen. Tijdens de theaterreis nemen de leerlingen een kijkje achter de schermen van dé theaterstad Londen. De insteek van de reisprogramma’s voor het vierde jaar is om te zien hoe leeftijdsgenoten in andere landen leven. De leerlingen van de mavo zullen niet deel kunnen nemen aan de uitwisselingen aangezien de terugkomweek net voor de nationale examens plaatsvindt.  Bij elke reis zit een Brainportopdracht waarbij de leerlingen in een internationale context een kleine onderzoekende, ontwerpende of ondernemende opdracht uitvoeren.

Voor leerjaar 4/5-vwo is er de keuzemogelijkheid voor een unieke reis in het kader van excellentie,  namelijk de Peru-reis. De leerlingen ervaren en werken in een totaal andere cultuur met een maatschappelijk verantwoord thema.

 

 

Voor leerjaar 4-havo/vwo en 5-vwo is er de keuzemogelijkheid om op uitwisseling te gaan in Indonesië. Tijdens deze uitwisseling verblijven de leerlingen in gastgezinnen en aan het einde van de uitwisseling helpen ze bij een sociaal project in Indonesië.

In leerjaar 5-vwo (keuzevak Duits) is er de uitwisseling met de school (WBG Oer- Erkenschwick) in Duitsland, gericht op culturele uitwisseling van ideeën over studies, verschillen  Duitsland-Nederland en de verschillen in de onderwijssystemen.

Het is niet de bedoeling dat leerlingen aan alle activiteiten gaan deelnemen. Soms zullen  leerlingen en ouders een keuze moeten maken.

 

Reizen HIC
Reizen HIC

De HIC-leerlingen hebben het volgende programma waarin de HIC-pijlers belangrijke ijkpunten zijn binnen het programma:

Leerjaar 1 York

Leerjaar 2 Edinburgh/Manchester

Leerjaar 3 London

Leerjaar 4 In tegenstelling tot andere leerlingen kunnen HIC-leerlingen in het 4de leerjaar zelf  kiezen voor een reis. In sommige gevallen is dit een reis die ook voor regulier wordt aangeboden, maar niet alle reizen die schoolbreed worden uitgezet vallen binnen het HIC- programma. Daarnaast zijn er ook reizen die specifiek voor HIC worden georganiseerd (Bosnië en UK  ecology/exploring). Dit heeft onder andere te maken met kostenoverwegingen en doelstellingen / invulling  van het weekprogramma voor HIC.

Er kan gekozen worden uit een van de volgende reizen:

Samen met mavo / havo / vwo
o Uitwisseling Spanje (Madrid)
o Rome
o Londen theater (drama-reis) of Londen muziek

 

Alleen voor HIC-leerlingen
o Bosnië
o UK: Ecology / geology / adventure program Engeland/Schotland/Wales

Het kan zijn dat er voorwaarden zijn verbonden voor deelname aan een van de  reizen. Daarnaast kan het zijn dat er eigen bijdrage betaald moet worden indien de reis niet binnen het HIC-budget valt.

Leerjaar 5 New York

Leerjaar 6 Cambridge

Documenten

Documenten
o Algemene voorwaarden internationalisering 2018-2019
Gedragsprotocol internationalisering
o Medisch protocol
o Protocol crisis international