Aanmelding & toelating

Aanmelding

 

Aanmelding

De aanmeldingen zijn gesloten voor de brugklasleerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Heeft u vragen over het aanmelden uw kind, neem dan contact op met onze school of stuur een mail naar mevrouw Bosboom (n.bosboom@heerbeeck.nl). Vanaf 6 mei kunt u uw kind inschrijven voor de overige leerjaren. Hier vindt u een link voor het inschrijfformulier.

 

Herziene adviezen

Herziene adviezen

Mocht de uitslag van de eindtoets (cito of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan kunt u als ouder dat bespreken met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt u als ouder op 20 of 21 mei 2019 contact opnemen met een van de coördinatoren aanmelding en toelating van Heerbeeck College. Via een e-mail kunt u een verzoek doen tot plaatsing van uw zoon/dochter op een ander (hoger) niveau. Let op: Er moet dan eerst contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt besproken binnen de toelatingscommissie. Ze geeft uiterlijk 7 juni uitsluitsel aan ouders of de leerling wordt geplaatst op basis van het herziene advies. Dit is (mede) afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de reeds samengestelde klassen.

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen we helaas geen aanmeldingen meer aannemen voor het volgende leerjaar:
– brugklas havo HIC
– brugklas havo regulier

De aantallen kunnen veranderen onder invloed van de herziene adviezen, na 21 mei zullen wij op deze pagina weer iedereen op de hoogte houden van de groepen die vol zitten op het Heerbeeck.

Mocht uw zoon/dochter vóór het herziene advies van de basisschool zich nog niet op het Heerbeeck College hebben aangemeld, dan vindt u hier de link naar het digitale inschrijfformulier. U kunt uw kind tot uiterlijk 21 mei 2019, 17.00 uur inschrijven.

 

Niveaus

Niveaus

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo) dan streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau (afhankelijk of er plaats is). Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling. Leerlingen met een havo/vwo- en met een vwo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Leerlingen met een gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de vwo-afdeling.

Op de HIC-afdeling zijn havo- en vwo-klassen. Voor de HIC-afdeling geldt dat  leerlingen met een havo-advies geplaatst worden in de HIC-havo-klas. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies komen bij elkaar in een klas van de HIC-vwo-klas. Leerlingen met gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de HIC-vwo-afdeling.

Bij elke afgenomen toets wordt in de havo- en (HIC-)vwo-klassen op twee niveaus een cijfer gegeven. Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daaraan niet voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!

De volledige overgangsnormeringen vindt u op deze pagina.