Aanmelding en toelating

Aanmelden


Aanmelden

Update d.d. 18 mei 2018: de leerweg mavo voor schooljaar 2018-2019 is inmiddels vol.

De data en tijdstippen van de aanmeldingen van het schooljaar 2018/2019 vindt u hier.

Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Heerbeeck College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen volgen. Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouder(s) of verzorger(s) hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de basisscholen. Binnen de regio Eindhoven ontvangt u van de basisschool een aanmeldingsformulier (blauw/wit) van het Regionaal Samenwerkingsverband en het blauwe intakeformulier voor het Heerbeeck College. Buiten de regio (St. Oedenrode, Nijnsel, Liempde, Boxtel) ontvangt u een beige aanmeldingsformulier.

Vroegaanmelding

 

Vroegaanmelding

Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is er een afwijkend tijdpad opgesteld door het Regionaal Samenwerkingsverband. Vanaf 1 oktober tot eind januari vinden er oriënterende gesprekken plaats. De leerkrachten van groep 8 benaderen de ouders en geven aan ons de namen door. Vervolgens plannen wij, in overleg met de basisschool, een dag(deel) waarop de gesprekken plaatsvinden. De gesprekken vinden plaats op de school van uw kind in aanwezigheid van u, de groepsleerkracht en een afgevaardigde van de toelatingscommissie van het Heerbeeck College. Eventueel kan een IB’er (Interne begeleider)/AB’er (Ambulante begeleider) aansluiten. Tijdens dat gesprek wordt gekeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en wat de (begeleidings)mogelijkheden op het Heerbeeck College zijn. Ook is het mogelijk rechtstreeks een afspraak te maken met het Heerbeeck College voor een oriënterend gesprek. Wij raden u dan wel aan om vooraf met de groepsleerkracht te overleggen. In beide gevallen is er geen sprake van een aanmeldingsgesprek. De aanmelding vindt plaats in de aanmeldingsweek ‘Vroegaanmeldingen’. Vervolgens wordt elke aanmelding in de toelatingscommissie besproken. Op een regionaal afgesproken datum worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van de toelatingscommissie. Een eventuele afwijzing zal schriftelijk beargumenteerd worden.

Data vroegaanmelding:

maandag 29 en dinsdag 30 januari 2018 18.30 – 20.30 uur
woensdag 31 januari 2018 15.30 – 17.00 uur

De plaatsingsbrief wordt op 14 maart 2018 verstuurd.

Herziene adviezen

 

Herziene adviezen

Mocht de uitslag van de eindtoets (CITO of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan bespreken ouders dat met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt u als ouder op 22 of 23 mei 2018 contact opnemen met het Heerbeeck College met een verzoek tot plaatsing op een ander (hoger) niveau. Er moet dan al contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt vervolgens besproken. De toelatingscommissie geeft uiterlijk 5 juni uitsluitsel aan ouders of wij de leerlingen kunnen plaatsen op basis van het herziene advies. Dit is afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de klassen. De leerweg mavo voor schooljaar 2018-2019 is inmiddels al vol.

Niveaus

 

Niveaus

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (mavo/havo of havo/atheneum) dan plaatsen wij uw kind in de afdeling van het hoogste niveau. Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havo-advies worden door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling; leerlingen met een havo/atheneum- en met een vwo-advies worden door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Op de HIC-afdeling is er een havo- en een vwo-klas. Voor de HIC-afdeling geldt dat alleen leerlingen met een havo-advies geplaatst worden in de havo-klas. Leerlingen met een havo/atheneum- of vwo-advies komen bij elkaar in een vwo-klas. Leerlingen die gymnasium doen worden toegevoegd aan een vwo-klas. Zij komen wel allemaal bij elkaar in de klas (zowel HIC als regulier). Voor elke toets wordt op twee niveaus een cijfer gegeven. Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daaraan niet voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!

De volledige overgangsnormeringen vindt u hier.