Informatie voor ouders

Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Heerbeeck College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen volgen.
Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouder(s) of verzorger(s) hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum. Mocht de uitslag van de eindtoets (CITO of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan bespreken ouders dat met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt op 23 of 24 mei contact opnemen met het Heerbeeck College met een verzoek om de plaatsing te herzien. Uw verzoek wordt dan besproken en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of plaatsing op het hogere niveau mogelijk is.

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de basisscholen. Binnen de regio Eindhoven ontvangt u van de basisschool een aanmeldingsformulier van het Regionaal Samenwerkingsverband en het blauwe intakeformulier voor het Heerbeeck College. Buiten de regio (St. Oedenrode, Nijnsel, Liempde, Boxtel) ontvangt u een beige aanmeldingsformulier.

Vroegaanmelding

Vroegaanmelding

Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is er een afwijkend tijdpad opgesteld door het Regionaal Samenwerkingsverband. Vanaf 1 oktober tot eind januari vinden er oriënterende gesprekken plaats. De leerkrachten van groep 8 benaderen de ouders en geven aan ons de namen door. Vervolgens plannen wij, in overleg met de basisschool, een dag(deel) waarop de gesprekken plaatsvinden. De gesprekken vinden plaats op de school van uw kind in aanwezigheid van u, de groepsleerkracht en een afgevaardigde van de toelatingscommissie van het Heerbeeck College. Eventueel kan een IB’er (Interne begeleider)/AB’er (Ambulante begeleider) aansluiten. Tijdens dat gesprek wordt gekeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en wat de (begeleidings)mogelijkheden op het Heerbeeck College zijn. Ook is het mogelijk rechtstreeks een afspraak te maken met het Heerbeeck College voor een oriënterend gesprek. Wij raden u dan wel aan om vooraf met de groepsleerkracht te overleggen. In beide gevallen is er geen sprake van een aanmeldingsgesprek. De aanmelding vindt plaats in de aanmeldingsweek ‘Vroegaanmeldingen’. Vervolgens wordt elke aanmelding in de toelatingscommissie besproken. Op een regionaal afgesproken datum (15 maart 2017) worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van de toelatingscommissie. Een eventuele afwijzing zal schriftelijk beargumenteerd worden. De data van de aanmeldingsweek ‘Vroegaanmeldingen’ en die van de reguliere aanmeldingen vindt u hieronder.
Data aanmeldingen
Data aanmeldingen

Data vroegaanmelding:

maandag 30 en dinsdag 31 januari 2017 18.30 – 20.30 uur
woensdag 1 februari 2017 15.30 – 17.00 uur

De plaatsingsbrief wordt op 15 maart 2017 verstuurd.


Data reguliere aanmelding:

maandag 6 en dinsdag 7 maart 2017 15.30 – 17.00 uur & 19.00 – 21.00 uur
woensdag 8 maart 2017 15.00 – 17.00 uur

De plaatsingsbrief wordt op 19 april 2017 verstuurd.
Herziene adviezen

Herziene adviezen

In de week van 22 mei 2017 worden de herziene adviezen door de basisscholen en ouders aangeleverd aan onze school. U kunt op 22 en 23 mei 2017 contact met ons opnemen als u uw kind wilt aanmelden voor een ander niveau.

De toelatingscommissie geeft uiterlijk 5 juni uitsluitsel aan ouders of wij de leerlingen kunnen plaatsen op basis van het herziene advies. Dit is afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de klassen. Zodra bekend is welke leerwegen vol zitten, wordt dat hier bekend gemaakt.

Niveaus

Niveaus

Er zijn verschillende brugklassen:

Organogram brugklas

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Het kan zijn dat de leerkracht heeft aangegeven dat uw zoon/dochter het beste geplaatst kan worden in een kansklas mavo/havo of havo/atheneum.

In een mavo/havo-klas wordt op havo-niveau lesgegeven. In een havo/atheneum-klas wordt op vwo-niveau lesgegeven. De proefwerken worden nagekeken met de normering van het laagste niveau, dus de mavo-normering  in een mavo/havo-klas en de havo-normering in havo/atheneum-klas.  Dat betekent dat in de kansklas gemiddeld een 7,2 voor de vakken Nederlands, Engels (English), Frans (moderne vreemde talen), wiskunde, biologie (Biology), geschiedenis en aardrijkskunde (Geography) gehaald moet worden om naar het hoogste niveau bevorderd te worden. Een 6 voor een proefwerk in een havo-klas is ongeveer een 7,2 in een mavo/havo-klas.

De volledige overgangsnormeringen vindt u hier.