Vroegaanmelden

 

De inschrijvingen voor de vroegaanmeldingen hebben reeds plaatsgevonden. De vroegaanmelding is bedoeld voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er heeft inmiddels een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de leerkracht van groep 8 en iemand van het Heerbeeck College.

Het inschrijfformulier voor de reguliere aanmelding (11 t/m 15 maart 2019) wordt eind februari opengezet.