Informatie einde schooljaar & jaarplanner 2018/2019

18 juni 2018
18 juni 2018,
 Off

Het schooljaar zit er weer bijna op. De toetsweek staat nog op de planning, de leerlingen kunnen na de toetsweek hun toetsen komen inzien, de boeken moeten ingeleverd worden en de boeken voor volgend schooljaar kunnen weer besteld worden. Krijgen de leerlingen volgend jaar een ander kluisje en wanneer moeten de rapporten opgehaald worden? De brief met de informatie over de gang van zaken aan het einde van het schooljaar vindt u hier.

De jaarplanning van het Heerbeeck College is terug te vinden in Magister. Echter, de planning voor 2018-2019 is voor leerlingen en ouders pas te zien vanaf 20 augustus aanstaande. Om die reden hebben we deze eenvoudige planning voor u gemaakt. Hoewel er al een aantal zaken vastliggen, kunnen er altijd nog wijzigingen komen. Bovendien wordt er in de loop van het jaar veel aan toegevoegd. In het overzicht kunt u in ieder geval alvast terugvinden wanneer onder andere de ouderavonden, heerbeeckweken, toetsweken en vakanties gepland staan. We hopen dat u met deze planning voorlopig vooruit kunt.