Jaaroverzicht 2017-2018

11 juli 2017
11 juli 2017,
 Off

De jaarplanning van het Heerbeeck College is terug te vinden in Magister. Echter, de planning voor 2017-2018 is voor leerlingen en ouders pas te zien vanaf 25 augustus aanstaande. Om die reden hebben we deze eenvoudige planning voor u gemaakt. Hoewel er al veel vastligt, kunnen er altijd nog wijzigingen komen. Bovendien wordt er in de loop van het jaar veel aan toegevoegd. In het overzicht kunt u in ieder geval alvast terugvinden wanneer onder andere de informatieavonden, ouderavonden, heerbeeckweken, toetsweken en vakanties gepland staan. We hopen dat u met deze planning voorlopig vooruit kunt.