Jubileum


Heerbeeck en Kempenhorst vieren feest in 2018

In 2018 vieren onze twee scholen, die vijftien jaar geleden samengingen onder de naam Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, het hele jaar feest. Het Heerbeeck College viert zijn 50-jarig bestaan als scholengemeenschap, het Kempenhorst College viert het 50-jarig bestaan van zijn naam en beide scholen vieren een halve eeuw Mammoetwet.


Reünie
In verband met het 50-jarig bestaan van het Heerbeeck College organiseren we op 27 oktober 2018 een reünie voor iedereen die tussen 1968 en nu als leerling of medewerker aan het Heerbeeck verbonden is geweest. Noteer alvast de datum in uw agenda. Aanmelden voor de reünie kan via deze link. Vragen over de reünie kunt u sturen naar reunie@heerbeeck.nl.

Spreuk van de week
Op het Heerbeeck College verscheen de afgelopen vijftien jaar (twee)wekelijks het Heerbeeck Bulletin, een gemailde nieuwsbrief voor de medewerkers van de school. Daarin was als vaste rubriek opgenomen de ‘Spreuk van de Week’: opmerkelijke en vermakelijke uitspraken van leerlingen en collega’s. Deze spreuken zijn nu gebundeld en als boek uitgegeven.

Het boek is op de eerste plaats bedoeld als kerstgeschenk voor de medewerkers van de school, maar de selectie en redactie van de spreuken is zodanig geweest dat ze ook voor niet-Heerbeeckmedewerkers toegankelijk zijn. Meer informatie over hoe u in het bezit kan komen van dit bijzondere boek vindt u hier.