Lestijden en vakanties

Lestijden

Het Heerbeeck College werkt met lessen van 50 minuten. Soms, op vergader- en studiedagen, geldt een verkort lesrooster. Bij een verkort lesrooster worden de lessen ingekort naar 40 minuten. Deze dagen worden in de jaarplanner in Magister en in de agenda aangekondigd.

Het lesrooster is als volgt:

Lestijden klas 1-2-3
Lesuur 1 08.15 uur 09.05 uur
Lesuur 2 09.05 uur 09.55 uur
Pauze 09.55 uur 10.15 uur
Lesuur 3 10.15 uur 11.05 uur
Lesuur 4 11.05 uur 11.55 uur
Pauze 11.55 uur 12.25 uur
Lesuur 5 12.25 uur 13.15 uur
Lesuur 6 13.15 uur 14.05 uur
Lesuur 7 14.05 uur 14.55 uur
Pauze 14.55 uur 15.05 uur
Lesuur 8 15.05 uur 15.55 uur
Lestijden klas 4-5-6
Lesuur 1 08.15 uur 09.05 uur
Lesuur 2 09.05 uur 09.55 uur
Lesuur 3 09.55 uur 10.45 uur
Pauze 10.45 uur 11.05 uur
Lesuur 4 11.05 uur 11.55 uur
Lesuur 5 11.55 uur 12.45 uur
Pauze 12.45 uur 13.15 uur
Lesuur 6 13.15 uur 14.05 uur
Lesuur 7 14.05 uur 14.55 uur
Pauze 14.55 uur 15.05 uur
Lesuur 8 15.05 uur 15.55 uur

 

Verkorte lestijden
Verkorte lestijden klas 1-2-3
Lesuur 1 08.15 uur 08.55 uur
Lesuur 2 08.55 uur 09.35 uur
Pauze 09.35 uur 09.55 uur
Lesuur 3 09.55 uur 10.35 uur
Lesuur 4 10.35 uur 11.15 uur
Lesuur 5 11.15 uur 11.55 uur
Pauze 11.55 uur 12.20 uur
Lesuur 6 12.20 uur 13.00 uur
Lesuur 7 13.00 uur 13.40 uur
Lesuur 8 13.40 uur 14.20 uur
Verkorte lestijden klas 4-5-6
Lesuur 1 08.15 uur 08.55 uur
Lesuur 2 08.55 uur 09.35 uur
Lesuur 3 09.35 uur 10.15 uur
Pauze 10.15 uur 10.35 uur
Lesuur 4 10.35 uur 11.15 uur
Lesuur 5 11.15 uur 11.55 uur
Lesuur 6 11.55 uur 12.35 uur
Pauze 12.35 uur 13.00 uur
Lesuur 7 13.00 uur 13.40 uur
Lesuur 8 13.40 uur 14.20 uur

 

Vakantierooster - 2017-2018

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Carnavalsvakantie maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018
Tweede paasdag maandag 2 april 2018
Meivakantie maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Tweede pinksterdag maandag 21 mei 2018
Zomervakantie maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018

 

Vakantierooster - 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 2019
Tweede paasdag maandag 22 april 2019
Meivakantie dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Tweede pinksterdag maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

 

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden de vakanties voor het volgende schooljaar gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van de gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

 

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

Mocht u een verzoek willen indienen voor kort verlof, kunt u dat doen via het formulier kort verlof.
Mocht u een verzoek willen indienen voor bijzonder verlof, kunt u dat doen via het formulier bijzonder verlof.

Overige informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in hoofdstuk 7 van de schoolgids.