brugklas

 

Algemeen

Algemeen

De brugklasleerlingen beschikken over een eigen gebouw, waar ze de meeste lessen volgen: het Heerbeeck Junior College (HJC). Brugklassers hebben een eigen plek achter de gymzalen om hun fiets neer te zetten. Achter het Junior College hebben ze een eigen buitenterrein waar ze tijdens de pauze kunnen verblijven. Iedere brugklasser krijgt een eigen kluisje waar ze hun spullen in moeten opbergen. Het kluisje is bestemd voor schoolspullen, een jas, telefoon of andere geluidsdragers. In het Junior College is een groot leerplein waar verschillende leeractiviteiten kunnen plaatsvinden. in het verlengde van het leerplein ligt de aula waar de kinderen kunnen verblijven in pauzes.

Een aantal vakken zoals gymnastiek, beeldende vakken en muziek volgen de brugklassers in het hoofdgebouw. Op deze manier kunnen ze langzaam wennen aan de middelbare school, die veel groter is dan de basisschool waar ze acht jaar hebben doorgebracht.

Belangrijk voor de brugklassers is ook het brugklaskamp, dat plaatsvindt in het begin van het schooljaar en waarin ze elkaar, hun mentoren en leerlingmentoren leren kennen.

Er zijn drie verschillende soorten brugklassen op het Heerbeeck College: mavo, havo en vwo. Leerlingen met een mavo/havo- en een havo-advies worden gemengd geplaatst in een havo-brugklas. Leerlingen met een havo/vwo- of een vwo-advies worden door elkaar heen geplaatst in een vwo-klas. Natuurlijk proberen wij rekening te houden met fietstrajecten, zodat leerlingen samen kunnen fietsen van en naar school.
Voor het HIC (Heerbeeck International College) bestaan de volgende klassen: havo-HIC en vwo-HIC. Leerlingen met een havo-advies komen in de havo-brugklas en leerlingen met havo/vwo- en vwo-advies komen in een vwo-klas.
Het gymnasium kan ingebed worden in een reguliere vwo klas. Wel zullen de leerlingen die gymnasium gaan doen bij elkaar in één klas worden geplaatst.


Aan het einde van de brugklas worden de definitieve keuzes voor de afstudeeropleiding gemaakt. Voor h/v-leerlingen is er de mogelijkheid om te kiezen voor het HIC ( Heerbeeck International College) of voor de reguliere variant van havo en vwo. Mavo-leerlingen krijgen een uitdagende leerweg aangeboden via het mavo-challenge programma dat doorloopt in het BCP ( Bèta Challenge Programma) in de bovenbouw van de mavo.
Handige documenten voor ouders

 

Handige documenten (informatie voor ouders)