Maatschappelijke stages, Best te doen!

 

De maatschappelijke stage (MaS) voor middelbare scholieren is inmiddels een begrip in Best en omgeving. Leerlingen van het Heerbeeck College lopen al jaren een maatschappelijke stage. Eerst was het een wettelijk verplicht onderdeel van het curriculum, maar ook nu na de afschaffing van deze wettelijke verplichting, zit de maatschappelijke stage op onze school nog steeds in het programma. De maatschappelijke stage wordt door havo- en vwo-leerlingen in het vierde leerjaar vervuld en moet vóór het vijfde leerjaar afgerond zijn. HIC-4 leerlingen kunnen de MaS doen op vrijwillige basis. De minimale ureneis voor een MaS is 20 uur.

De maatschappelijke stage kan worden getypeerd als ‘buitenschools leren waarbij leerlingen, zo breed mogelijk, kennis maken met de samenleving’. Deze stage levert een positieve bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid (burgerschap) van leerlingen, aan een beter besef van waarden en normen en draagt bij aan een groei in sociale ontwikkeling. Een groter wordend besef van de samenleving leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving. Leerlingen komen in contact met groeperingen in de samenleving waar ze anders niet of zelden mee in contact komen en ze kunnen daarvan leren.

Daarnaast is de maatschappelijke stage enerzijds bedoeld om de leerling voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving en anderzijds wordt de maatschappelijke stage gebruikt om leerlingen verder te laten nadenken over wie ze zijn en wat ze (over zichzelf) hebben geleerd tijdens hun maatschappelijke stage.

Door het schooljaar heen krijgen leerlingen van de coördinator vacatures doorgestuurd waarop zij kunnen reageren.wehelpen

Informatie voor leerlingen:

  • Kijk op de site www.wehelpen.nl (“We helpen” is een digitaal participatieplatform waarbij mensen hulp kunnen vragen en aanbieden). Na het aanmaken van een account klik je op “ik wil helpen” en kun je je inschrijven om iemand uit de buurt te helpen. Leerlingen kunnen natuurlijk ook zelf een passende maatschappelijke stageplek aandragen.
  • Handige informatie: stagehandboek, stagehandboek Engels en het stagecontract.

 

De contactpersoon voor de maatschappelijke stages is mevrouw A.Seldenthuis. Zij is te bereiken via het e-mail adres a.seldenthuis@heerbeeck.nl of telefonisch via 0499-336233.