Maatwerk

 

RTTI

Op het Heerbeeck College wordt gewerkt met de RTTI-methode. Het is een systeem waarbij zowel docenten, ouders als leerlingen meer inzicht krijgen in het leerproces. In ten minste drie testen per jaar staat aangegeven of een vraag een reproductievraag (R) is, een toepassingsvraag die geoefend is in de klas (T1), een toepassingsvraag die nieuw is (T2) of een inzichtvraag (I) is. Aan de hand van de resultaten kunnen leerlingen beter oefenen met de soort vragen die ze nog moeilijk vinden en kunnen docenten verschil maken in de soort vragen die ze aan de leerlingen aanbieden.  Voor verdere specifieke uitleg over RTTI bekijk deze Prezi.

Cambridge

 

Cambridge

De leerlingen van 4-havo/4-vwo kunnen ervoor kiezen om een cursus Cambridge te gaan volgen. Deze cursus  leidt tot het behalen van het Cambridge Advanced Certificate waarmee ze wereldwijd kunnen studeren en bij sollicitaties kunnen aantonen een academisch niveau van het Engels te beheersen. De cursus wordt na school gegeven (donderdagmiddag) en bestaat uit 45 minuten uitleg en 45 minuten opdrachten per week. De kosten voor deze cursus zijn 350 euro per jaar, in het tweede jaar zitten de Cambridge examenkosten daarin (225 euro). De andere kosten zijn voor de lessen, materialen en één maal per jaar een bezoek aan Cambridge of Oxford. Om te zien waar je allemaal kunt werken en studeren met een Cambridge diploma bezoek  je deze site.

 

Goethe

Alle leerlingen 4-havo/4-vwo die graag een Duits diploma behalen om in Duitsland te kunnen studeren of aan te kunnen tonen Duits te beheersen op B-niveau (Europees referentiekader) worden in de mogelijkheid gesteld om Goethe te volgen op het Heerbeeck. Goethe wordt op maandag gegeven na school en bestaat uit twee lesuren. De leerlingen betalen 150 euro per jaar en nog apart voor het examen aan het Goethe instituut in Amsterdam.  Voor meer informatie over de Goethe Examens ga naar deze site.

 

Chinees

Alle leerlingen 3-havo/3-vwo kunnen in het derde jaar een cursus Chinees volgen. Deze cursus wordt vanuit het Engels gegeven door mevrouw Yan Ren. Zij geeft buiten de basisbeginselen van het Mandarijn ook lessen in Chinese geschiedenis en cultuur zodat leerlingen straks op de hogescholen/ universiteiten makkelijker samenwerken met hun Chinese medestudenten. Voor de leerlingen die in 2016-2017 beginnen is het zeer waarschijnlijk dat zij in de bovenbouw Chinees als examenvak kunnen gaan kiezen.welkom in het Chinees