Kwaliteitszorg

Zowel op VOBO-niveau als op vestigingsniveau is kwaliteitszorg een speerpunt. Via enquêtes onder ouders, leerlingen en docenten wordt veelzeggende informatie verzameld die afgezet wordt tegen regionale en landelijke benchmarks. Voorts verstrekken de gegevens van de Kwaliteitskaart en andere vergelijkende onderzoeken belangrijke data voor het bepalen van de koers van het beleid van de (vestigings-)directie.

 

Kwaliteitskaart

Van elke school voor voortgezet onderwijs is er een kwaliteitskaart. Deze wordt gemaakt door de Inspectie van het Onderwijs. Daarop staat algemene informatie, zoals signatuur (protestants, openbaar etc.), het aantal leerlingen en de verdeling van de leerlingen over de afdelingen. Daarnaast bevat de kwaliteitskaart actuele gegevens over zittenblijven, doorstroom en examenresultaten. De kwaliteitskaart geeft daarmee een beeld van enkele belangrijke kwaliteitsaspecten van een school. Op deze wijze is er een vergelijking mogelijk met andere scholen in de regio en het landelijk gemiddelde. Alle kwaliteitskaarten van scholen voor het Voortgezet Onderwijs vindt u op: www.onderwijsinspectie.nl

 

Kwaliteitsgegevens Heerbeeck College

Het Heerbeeck College onderzoekt regelmatig de kwaliteit van onderwijs en begeleiding. Daarbij sluiten we aan bij het landelijke project Vensters voor verantwoording. In dit project laten scholen zien hoe ze presteren op belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de tevredenheid van ouders en leerlingen. In schooljaar 2016-2017 heeft er wederom een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De samenvatting van het onderzoek onder ouders vindt u hier, de samenvatting van het onderzoek onder leerlingen leest u hier.

Vanaf 2016 werkt de Inspectie van het Onderwijs met een nieuw model voor het berekenen van de onderwijsopbrengsten (resultaten) van het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe rekenwijze heeft onder andere consequenties voor de manier waarop de interne doorstroom wordt berekend. Meer informatie hierover is te vinden op deze webpagina.

Het oordeel van de inspectie over de onderwijsresultaten 2017 (gebaseerd op de resultaten vmbo-t, havo en vwo behaald in 2014, 2015 en 2016) vindt u hier.