Schoolgids

 

De schoolgids heeft als doel u op de hoogte brengen van de dagelijkse gang van zaken op onze school.
De schoolgids voor het jaar 2016-2017 vindt u hier.

Bijlagen bij de schoolgids 2016-2017schoolgids-2016-2017