Aanmelden hoger leerjaar

 

Volgens het tijdpad van het regionaal samenwerkingsverband (RSV Eindhoven-Kempenland) kunnen leerlingen van de EOA, Helder havo/vwo, ’t Antoon of van een voortgezet speciaal onderwijs school zich inschrijven voor een hoger leerjaar. In het kader van de digitalisering, stappen wij dit jaar over naar aanmelding van de nieuwe leerlingen via een digitaal inschrijfformulier.

U kunt uw kind hier inschrijven voor schooljaar 2019-2020.

Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangen ouders/verzorgers een mail waarin een kopie van het formulier als pdf-bestand wordt meegestuurd. LET OP: de aanmelding is hiermee nog niet definitief! Ouders printen dit formulier en nemen het mee, op een door hen aangegeven moment, naar school.

Op onze school volgt op een van de aanmelddagen (zie agenda website) een kort kennismakingsgesprek met de aanstaande leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en wordt het formulier doorgenomen. Na ondertekening van het formulier is de aanmelding definitief en wordt deze in behandeling genomen.

Het formulier moet bij voorkeur ingevuld worden op een pc. De werking op een smartphone/tablet kan voor problemen zorgen en correcte verwerking is daarom niet gegarandeerd.