Aanmelden hoger leerjaar

 

Leerlingen die zich willen inschrijven voor een hoger leerjaar dan de brugklas kunnen zich vanaf 6 mei inschrijven voor schooljaar 2019-2020. In het kader van de digitalisering, stappen wij dit jaar over naar aanmelding van de nieuwe leerlingen via een digitaal inschrijfformulier.

U kunt uw kind vanaf 6 mei via deze link inschrijven voor schooljaar 2019-2020. Mocht u nog geen kennismakingsgesprek op onze school hebben gehad, dan wordt er na het invullen van het inschrijfformulier z.s.m. contact opgenomen om een gesprek in te plannen.

De hieronder genoemde leerjaren zitten, naar aanleiding van onze prognose, op dit moment vol. Bij aanmeldingen bovenbouw kan het zo zijn dat er vanwege plaatsgebrek in de clusters alleen een aanmelding kan plaatsvinden indien er een vakkenpakketwissel mogelijk is.
3 mavo
4 HIC havo
4 HIC vwo
5 vwo
5 havo

Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail waarin een kopie van het formulier als pdf-bestand wordt meegestuurd. LET OP: de aanmelding is hiermee nog niet definitief! U print dit formulier en neemt het mee op 20 of 21 mei naar onze school.

Op onze school volgt op een van de aanmelddagen een kort gesprek met de aanstaande leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en wordt het formulier doorgenomen. Na ondertekening van het formulier is de aanmelding definitief en wordt deze in behandeling genomen. Uiterlijk 5 juli 2019 hoort u of uw kind is aangenomen op het Heerbeeck College.

Het formulier moet bij voorkeur ingevuld worden op een pc. De werking op een smartphone/tablet kan voor problemen zorgen en correcte verwerking is daarom niet gegarandeerd.

Aanmelddagen 20 en 21 mei
15.30-17.00 uur