Studiebegeleiding

 

 

Huiswerkbegeleiding

Het maken van huiswerk vormt een belangrijk onderdeel van het schoolsucces. Dit huiswerk zal vooral thuis gedaan moeten worden. Daarbij is steun van thuis onontbeerlijk. Op school kan de leerling op de eerste plaats steun krijgen van de vakdocent. Deze vakdocent kan onder andere adviseren over de aanpak van het werk voor zijn vak en over de geschatte huiswerktijd. De mentor zal in de studielessen regelmatig aandacht schenken aan het maken van huiswerk. Het ‘leren’ leren is een belangrijk item in de studielessen, maar natuurlijk ook in de vaklessen. Hulp bij het maken van huiswerk wordt soms door mentoren gegeven. Ook kan gebruik gemaakt worden van het tutorensysteem, waarbij leerlingen uit hogere leerjaren leerlingen in de lagere klassen helpen met een vak waar zij moeite mee hebben. Mocht uw zoon/dochter hiervan gebruik willen maken, kan een verzoek via dit mailadres geplaatst worden.

De school heeft een overeenkomst gesloten met Lyceo en StudieBox ten behoeve van huiswerkbegeleiding, zowel reguliere als gespecialiseerde begeleiding. Hiervan kan in principe iedere leerling van school tegen betaling gebruik maken.