Studiebegeleiding

 

Huiswerkbegeleiding

Het maken van huiswerk vormt een belangrijk onderdeel van het schoolsucces. Dit huiswerk zal vooral thuis gedaan moeten worden. Daarbij is steun van thuis onontbeerlijk. Op school kan de leerling op de eerste plaats steun krijgen van de vakdocent. Deze vakdocent kan adviseren over de aanpak van het werk voor zijn vak, over de geschatte tijd, enz. De mentor zal in de studielessen regelmatig aandacht schenken aan het maken van huiswerk. Het ‘leren’ leren is een belangrijk item in de studielessen, maar natuurlijk ook in de vaklessen. Hulp bij het maken van huiswerk wordt soms door mentoren gegeven. Ook kan gebruik gemaakt worden van het tutorensysteem, waarbij leerlingen uit hogere leerjaren leerlingen in de lagere klassen helpen met een vak waar zij moeite mee hebben.

Ten slotte heeft de school met Spectrum Brabant en Klasse! een overeenkomst gesloten ten behoeve van huiswerkbegeleiding, zowel reguliere als gespecialiseerde begeleiding. Hiervan kan in principe iedere leerling van school tegen betaling gebruik maken.