Cultuurkaart

De Cultuurkaart              

Onze school is aangesloten bij de CJP, stichting Cultuurkaart. Daarmee verplichten we ons om jaarlijks voor iedere leerling een bedrag van € 10,- over te maken naar de stichting. We krijgen vervolgens van de Cultuurkaart € 15,- per leerling terug in de vorm van een cultuurkaart-tegoed. Dit is dus geen “echt” geld, maar een bestedingstegoed dat alleen aan cultuur kan worden uitgegeven en middels de site van de CJP wordt beheerd. De stichting CJP ziet erop toe dat het tegoed alleen naar erkende culturele initiatieven en instellingen gaat. De € 10,- die we als school inleggen staat op uw jaarnota, de vrijwillige ouderbijdrage, vermeld en wordt dus door ouders betaald. De financiële administratie van het Heerbeeck College ziet toe dat de betalingen en besteding correct verlopen.

Net als vrijwel alle andere middelbare scholen hebben wij ervoor gekozen het cultuurkaart-tegoed centraal te beheren. In plaats van een individueel tegoed op de cultuurkaart van de leerling, kiezen we voor het aanbieden van activiteiten die door de school worden georganiseerd en betaald. Dit potje cultuur beschouwen we als een soort fonds waarmee culturele activiteiten gedurende de gehele schoolloopbaan kunnen worden bekostigd. Het kan gebeuren dat de kosten voor een leerling in een bepaald schooljaar wat lager uitvallen dan de € 15,- die beschikbaar is. Daar staat dan tegenover dat de kosten tijdens de CKV-leerjaren altijd hoger zijn. Iedere leerling komt immers tenminste éénmaal terecht in dit duurdere leerjaar Deze constructie is voorgelegd en goedgekeurd door de oudervereniging.

Een mavoleerling legt dus € 40,- in zijn of haar schoolloopbaan in het potje cultuur, een havoleerling € 50,- en een vwo-leerling € 60,- euro. In ieder leerjaar en in alle afdelingen krijgen leerlingen te maken met cultuureducatie en dat programma varieert per schooljaar. De duurdere jaren zijn de leerjaren waarin de leerling het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) volgt, maar er zijn diverse activiteiten gedurende de gehele schoolloopbaan die worden betaald vanuit het potje cultuur. Daarnaast krijgt de leerling een eigen, persoonsgebonden cultuurkaart waarmee diverse kortingen op culturele activiteiten te verkrijgen is (bioscoopbezoek bijvoorbeeld). Uw inleg van
€ 10,- is dus niet voor de kaart, maar voor de inleg in het fonds, de cultuurkaart is een extraatje.

Leerlingen van wie de ouders de bijdrage van € 10,- niet betalen, krijgen geen cultuurkaart en kunnen geen gebruik maken van het aanbod dat de school organiseert. Deze leerlingen krijgen een alternatief programma aangeboden zoals bijvoorbeeld het kijken naar een film van de gemiste voorstelling of het maken van opdrachten over de activiteit. Ook is het mogelijk dat de ouders zelf de entreekaarten of de activiteit betalen en derhalve dus op eigen kosten voor een gelijkwaardig vervangend programma zorgen. In beide gevallen geldt dat dit in er overleg met de organiserende docent en de cultuurcoördinator moet worden bepaald.

Aan het einde van het schooljaar wordt er een jaaroverzicht gemaakt met een financiële verantwoording. Deze kunt u opvragen bij de cultuurcoördinator.

De cultuurcoördinator is Jonneke Reeser, zij is te bereiken via het e-mailadres j.reeser@heerbeeck.nl