Muzikaal bijzonder

Eindexamenconcert


Eindexamenconcert

In de bovenbouw van mavo, havo en vwo kunnen leerlingen kiezen voor het vak muziek als examenvak.
De afsluiting van het vak muziek geschiedt door het Eindexamenconcert. Alle leerlingen uit het examenjaar sluiten het vak praktisch af door het verzorgen van een concert in theater De Enck in Oirschot. Het samen spelen van een gekozen (pop)song is een ware gebeurtenis in het theater. De prestaties worden op die avond aanschouwd door familie en vrienden en ook nog beoordeeld door een vakkundige jury.

Ook de klassen voorafgaand aan het examenjaar nemen aan dit concert eindexamenconcertdeel. Met ruim 100 leerlingen worden meerdere koorstukken uitgevoerd, begeleid door een live-orkest van Heerbeeck leerlingen die meespelen in de Heerbeeck Symfonic Band. Naast het uitvoeren van popnummers in koorverband, worden ook klassieke nummers ten gehore gebracht. Elk jaar weer is deze avond een mooie afsluiting en een waardevolle herinnering voor de leerlingen die daaraan deelnemen.

De organisatie van dit muziekspektakel is in handen van de vier muziekdocenten van het Heerbeeck College.

Orion Music Awards

 

Orion Music Awards

Sinds 2008 worden jaarlijks de Orion Music Awards georganiseerd waarbij het Parktheater in Eindhoven steeds weer de gastheer is.  Orionscholen is een samenwerkingsverband tussen 13 Brabantse scholen die expertise delen op allerlei gebieden. Binnen deze samenwerking kwam het idee om iets gezamenlijks te doen op het gebied van kunst en daarmee zijn de Orion Music Awards geboren. ‘Samen met alle Orionscholen leerlingen voor elkaar laten optreden in een plaats die er toe doet’, dat werd het Parktheater.

Alle leerlingen kunnen zich inschrijven om mee te doen aan de audities. De data van de audities worden gecommuniceerd via deze pagina.

Er zijn drie categorieën bij deze muziekwedstrijd:

* Grote coverband
* Kleine coverband
* Eigen nummer, alleen of met een groep

Naast natuurlijk de geweldige ervaring om op het podium in het Parktheater te staan, kun je ook nog mooie prijzen winnen.

Meer info is te verkrijgen bij mevrouw Reeser: j.reeser@heerbeeck.nl

Heerbeeck Symfonic Band

 

Heerbeeck Symfonic Band

Voor leerlingen die een instrument bespelen is er het schoolorkest: ‘de ‘Heerbeeck Symfonic Band’, afgekort  (‘HSB’). De ‘HSB’ zal optreden tijdens het eindexamenconcert in De Enck, de voorspeelavond “Heerbeeck Classic Unplugged” en op de Open Dag.

Er wordt projectmatig gewerkt. De samenstelling van de ‘HSB’ kan per uitvoering wisselend zijn; er wordt per uitvoering bekeken welke instrumenten nodig zijn. De leerling studeert thuis de partijen in, zodat er in een aantal repetities een mooi geheel van gemaakt kan worden. De ‘Heerbeeck Symfonic Band’ zal afwisselend geleid worden door dhr. Van Gorp  en mevr. Van de Kraats.

Wanneer kan een leerling meedoen?
* als hij/zij een muziekinstrument bespeelt;
* als hij/zij een B-diploma heeft of minimaal 2 jaar les heeft;
* als de leerling wat extra tijd wilt besteden om samen te repeteren, soms na schooltijd, maar misschien ook wel eens tijdens een van de laatste uren op een dag. Het is niet noodzakelijk bij alle repetities aanwezig te zijn.

Meer informatie bij p.vangorp@heerbeeck.nl en c.vandekraats@heerbeeck.nl.
Heerbeeck Classic Unplugged


Heerbeeck Classic Unplugged

Er is ook een voorspeelavond voor klassieke en lichte muziek: Heerbeeck Classic Unplugged. Leerlingen die een instrument bespelen (niveau B, C en D) kunnen op deze avond optreden. Ensembles krijgen voorrang. Wij zorgen voor pianobegeleiding, mocht je dat willen. Het is ook mogelijk om mee te spelen met de Heerbeeck Symfonic Band. De avond is gratis toegankelijk en bij mooi weer spelen we in de binnentuin van school.

Meer informatie bij mevrouw Van de Kraats: c.vandekraats@heerbeeck.nl