Voorwaarden deelname Theatercafé

 TC Logo 02

 • Je mag maximaal aan één act deelnemen, uitgezonderd deelnemers met een ondersteunende rol zoals een pianist bij een zangact of deelnemers aan de openings- en/of slotact;
 • Minstens de helft van de deelnemers aan de act moet op het Heerbeeck College zitten óf hebben gezeten;
 • Bij een groot aantal inschrijvingen verdelen we de acts over twee dagen. De organisatie bepaalt vooraf of je op vrijdag, op zaterdag of op beide avonden optreedt, dus houd beide avonden vrij;
 • De generale repetities/soundchecks zijn op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 januari, ’s middags en ’s avonds. Noteer deze data goed in je agenda! Geen soundcheck betekent dat je niet mee kunt doen;
 • Deze keer is er voor het eerst een try-out voor publiek op vrijdagmiddag. Dit is deels tijdens schooltijd. Deelnemers aan het Theatercafé worden hiervoor uitgeroosterd;
 • De contactpersoon is degene die het inschrijfformulier heeft ingevuld. Deze persoon is verantwoordelijk voor (de deelnemers aan) de act;
 • De contactpersoon is er verantwoordelijk voor dat alle deelnemers van de act op de hoogte zijn van de aan de contactpersoon verstrekte informatie (schrijf je in met een e-mailadres waar je regelmatig op kijkt);
 • Wanneer je gebruik maakt van een cd, probeer dan het originele exemplaar aan te leveren (zo krijg je de beste geluidskwaliteit). Lukt dit niet, zorg dan in ieder geval voor een onbeschadigd exemplaar en een hoge bitrate in het geval van MP3 (dus bijvoorbeeld geen audio van YouTube filmpjes);
 • De muziek moet uiterlijk woensdag 11 januari bij de organisatie worden aangeleverd;
 • Aanmelden kan alleen via het online inschrijvingsformulier (zie hieronder);
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren;
 • Schrijf je hier in: inschrijven