Internationalisering

 

We vinden het belangrijk om een duidelijk zichtbare internationaliseringslijn in het totale schoolcurriculum aan te brengen. De daarbij behorende acties zijn gericht op het verbreden van het gezichtsveld van de leerlingen, waardoor ze in internationale settings flexibel en gemakkelijk kunnen bewegen en ontwikkelen. We streven ernaar dat leerlingen de school verlaten met een global mindset. Daaronder verstaan we het volgende:

 

“We would define global mindset as one that combines an openness to and awareness of diversity across cultures with a propensity and ability to see common patterns across countries. A person with a global mindset views cultural and geographic diversity as opportunities to exploit and is prepared to adopt successful practices and good ideas wherever they come from. The twin forces of ideological change and technology revolution are making lobalisation one of the most important issues today. As such, cultivating a global mindset is a prerequisite to becoming a global thinker.”

 

We willen daaraan toevoegen dat ook het aspect duurzaamheid (hoe houden we met elkaar de wereld leefbaar) een vaste plek moet krijgen in het internationaliseringprogramma.

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om oog te hebben voor de internationale context van onderwijs. Dit geldt des te meer voor een kleine open economie zoals de Nederlandse. Internationalisering gaat over kennis, vaardigheden en houdingen. Het levert een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevordert hun sociale vorming. Doel is dat zij op de hoogte zijn van internationale geschiedenis en ontwikkelingen, dat zij zich kunnen handhaven in een internationale samenleving en eventueel een rol kunnen spelen in het door ontwikkelen hiervan. Dit versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse economie als global player.

Brainport
Brainport

Vanuit de Brainportscholen wordt er een internationaliseringsbadge gemaakt waarmee de leerlingen kunnen aantonen wat ze in het buitenland hebben geleerd. Dit digitaal portfolio kunnen zij vullen met teksten, filmpjes, foto’s en projecten die zij tijdens hun internationaliseringservaringen maken. De badge kan meegenomen worden naar vervolgopleidingen en gebruikt worden op het cv om aan te tonen welke groei ze hebben doorgemaakt tijdens deze activiteiten.

 

Internationalisering is niet meer weg te denken op het Heerbeeck College. Inmiddels heeft de school contacten met andere scholen in het buitenland. Ieder jaar wordt bekeken of uitbreiding mogelijk en wenselijk is.

In verband met covid-19 zullen er tot 1 maart geen reizen plaatsvinden. Over de reizen vanaf 1 maart tot de zomervakantie worden ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar nader geïnformeerd.

Reizen regulier
Reizen mavo / havo / vwo regulier

Leerjaar 2 biedt de keuze voor een actieve reis (waterkamp) of in dezelfde week een stedenreis naar Düsseldorf, Kopenhagen of Canterbury. De programma’s van de reizen naar Düsseldorf, Kopenhagen en Canterbury zijn gericht op realisatie van internationale connecties en het nautisch programma van het waterkamp is gericht op samenwerking (deze reizen zijn bedoeld voor mavo/havo/vwo).

Leerjaar 3 biedt de keuze uit een reis naar Berlijn, Parijs, York of een skireis.

Leerjaar 4 biedt de keuze uit reizen naar Rusland,  Spanje (Madrid), Griekenland, Italië (Rome), Bosnië, Tjechië (Praag), survivalkamp en Londen algemeen, Londen muziek én de theaterreis Londen. Elke reis heeft haar eigen specifieke kenmerken. De insteek van de reisprogramma’s voor het vierde jaar is om te zien hoe leeftijdsgenoten in andere landen leven. De leerlingen van de mavo zullen niet deel kunnen nemen aan de uitwisselingen aangezien de terugkomweek (bij uitwisselingsreizen) net voor de nationale examens plaatsvindt.

Voor leerjaar 5-vwo (tevens HIC) is er de keuzemogelijkheid voor een unieke reis in het kader van excellentie,  namelijk de Peru-reis en de Kenia-reis. De leerlingen ervaren en werken in een totaal andere cultuur met een maatschappelijk verantwoord thema.

Voor leerjaar 4-havo/vwo en 5-vwo (tevens HIC) is er de keuzemogelijkheid om op uitwisseling te gaan in Indonesië. Tijdens deze uitwisseling verblijven de leerlingen in gastgezinnen en aan het einde van de uitwisseling helpen ze bij een sociaal project in Indonesië.

Het is niet de bedoeling dat leerlingen aan alle activiteiten gaan deelnemen. Soms zullen  leerlingen en ouders een keuze moeten maken.

Bij elke reis zit een opdracht in het kader van PISA-doelstellingen en de Brainport Internationaliseringsagenda, waarbij de leerlingen in een internationale context een kleine onderzoekende, ontwerpende of ondernemende opdracht uitvoeren.

Reizen HIC
Reizen HIC

De HIC-leerlingen hebben het volgende programma waarin de HIC-pijlers belangrijke ijkpunten zijn binnen het programma:

Leerjaar 1 York

Leerjaar 2 Edinburgh

Leerjaar 3 London

Leerjaar 4 In tegenstelling tot andere leerjaren kunnen HIC-leerlingen (VWO) in het 4de leerjaar zelf  kiezen voor een reis. In sommige gevallen is dit een reis die ook voor regulier wordt aangeboden, maar niet alle reizen die schoolbreed worden uitgezet, vallen binnen het HIC- programma. Daarnaast zijn er ook reizen die specifiek voor HIC worden georganiseerd. Dit heeft onder andere te maken met kostenoverwegingen en doelstellingen / invulling  van het weekprogramma voor HIC. Alle leerlingen HIC-HAVO gaan op survivalkamp in het vierde leerjaar.

Er kan gekozen worden uit een van de volgende reizen:

Samen met mavo / havo / vwo
o Spanje (Madrid)
o Italië (Rome)
o Bosnië
o Londen theater / muziek
o Rusland

Alleen voor HIC-leerlingen
o Tsjechië (Outdoor / Praag)

Het kan zijn dat er voorwaarden zijn verbonden voor deelname aan een van de  reizen. Daarnaast kan het zijn dat er eigen bijdrage betaald moet worden indien de reis niet binnen het HIC-budget valt.

Leerjaar 5 New York (of Kenia/Peru/Indonesië)

Leerjaar 6 Eendaagse reis buitenland

Bij elke reis zit een opdracht in het kader van de PISA-doelstellingen en de Brainport Internationaliseringsagenda waarbij de leerlingen in een internationale context een kleine onderzoekende, ontwerpende of ondernemende opdracht uitvoeren.

Documenten

Documenten
o Algemene voorwaarden internationalisering 2019-2020
Gedragsprotocol internationalisering
o Medisch protocol
o Protocol crisis international