Als je 7 februari wilt demonsteren…

07 februari 2019
5 februari 2019,
 Off

Indien leerlingen 7 februari willen demonstreren tegen klimaatverandering, staan wij dat onder de volgende voorwaarden toe:

  • Je hebt geen toets op die dag. Toetsen gaan altijd voor.
  • Je haalt de gemiste leerstof in en laat dat later door je docent controleren. De demonstratie is dus geen excuus voor het missen van leerstof.
  • Je laat (ongeacht je leeftijd) thuis door de ouders/verzorgers een verlofformulier ondertekenen en levert dit op zijn laatst daags vooraf aan de demonstratie in bij het leerlingloket.
  • De demonstratie is geen schoolactiviteit en school neemt geen verantwoordelijkheid voor deze demonstratie.

 

Met vriendelijke groet,

Koos Boer
Coördinerend teamleider Heerbeeck College/teamleider havo