Decanaat havo

Vanaf leerjaar 2 gaan de leerlingen aan de slag met loopbaanoriëntatie. Vanaf dit jaar wordt er vanuit school gewerkt met de door de decaan ontwikkelde methode Toekomstdossier. De materialen van de methode Toekomstdossier kunt u vinden door onderaan deze pagina in de grijze balk op “Decanaat havo” te klikken.

Vakadviezen
Om u en uw kind te helpen bij het maken van de profielkeuze, gaan de vakdocenten hun (voorlopige) vakadvies uitbrengen. Dit advies is een inschatting van de docent m.b.t. hoe verstandig hij/zij het vindt voor uw zoon/dochter om dit vak te kiezen in de bovenbouw. U kunt de vakadviezen (en eventuele bijbehorende toelichting) in Magister inzien. Hierover ontvangt u t.z.t. een brief.

Er wordt een algeheel vakadvies gegeven in de vorm van:
V = voldoende
T = twijfel
O = ontraden

De bijhorende criteria per vak (waar het vakadvies op is gebaseerd) zijn ingevuld als:
S = sterk
G = gemiddeld
Z = zwak

Mocht u vragen hebben over het vakadvies dat in Magister te zien is voor uw zoon/dochter, neem dan contact op met de betreffende vakdocent.

Extra vak
Het inschrijven voor een extra vak (niet hetzelfde als het vak in het vrije deel), kan na de meivakantie gedaan worden via een apart digitaal formulier. Alle leerlingen van havo, vwo en HIC kunnen er (in overleg met hun mentor en de leerlingcoördinator van hun afdeling) in principe voor kiezen om een extra vak te volgen in de bovenbouw. Soms kan het voorkomen dat de afdelingsleiding (na overleg met de leerling) besluit dat het voor een leerling niet verstandig is om een extra vak te volgen en dan kan de afdelingsleiding hierin een beslissing maken die niet in lijn ligt met de wens van de leerling.

Restrictie keuze extra vak
De vakken BSM, Art & Design en Music & Sound Design kunnen niet gekozen kunnen worden als extra vak, om de reden dat dit vaardigheidsvakken zijn. Deze vakken kunnen om die reden niet zelfstandig door de leerling op een ander moment ingehaald worden bij eventuele gemiste uren.

Doorstroom naar vwo
Wanneer het extra vak gevolgd wordt op het havo met als doel om een eventuele doorstroom naar het vwo voor te bereiden, raden wij u aan om contact op te nemen met de leerlingcoördinator vwo, om te zorgen dat de aansluiting van het vakkenpakket goed is.

decanaat2
In het derde leerjaar dienen de leerlingen een profielkeuze te maken. Het keuzeformulier daarvoor vindt u hier. Informatie over de keuzevakken in de bovenbouw van de havo vindt u hier.

 

Voor alle benodigde informatie over loopbaanoriëntatie in alle jaren van de opleiding havo op het Heerbeeck, klikt u hieronder:  

Voor vragen kunnen zowel leerlingen, ouders als docenten terecht bij hun decaan, Laurie Rademakers,
via het e-mailadres l.rademakers@heerbeeck.nl.