Decanaat mavo

Vanaf leerjaar 1 gaan de leerlingen aan de slag met loopbaanoriëntatie in het vak mavo challenge. In leerjaar 2 en 3 worden profielkeuzelessen gegeven. Dit doen de mentoren in de studieles of soms ook in het mentoruur. Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van de door de decaan ontwikkelde methode Toekomstdossier. De materialen van de methode Toekomstdossier kunt u vinden door onderaan deze pagina in de grijze balk op “Decanaat mavo” te klikken.

Naast de lessen vinden er ook gesprekken plaats (leerling/mentor; leerling/decaan) en zijn er informatieavonden voor ouders en leerlingen (zie jaarplanner). Vakdocenten voeren in Magister op verzoek van de decaan eens per jaar vakadviezen (zie meer informatie hieronder) in. Daarnaast vinden er op aanvraag gastlessen plaats, zijn er bedrijfsbezoeken, meeloopdagen en oriëntatie op locatie.

Leerjaar 2 en 3: de vakadviezen
Om u en uw kind te helpen bij het maken van de vakkenkeuze, gaan de vakdocenten hun vakadvies uitbrengen. Dit advies is een inschatting van de docent m.b.t. hoe verstandig hij/zij het vindt voor uw zoon/dochter om dit vak te kiezen in leerjaar 3 of leerjaar 4. U kunt de vakadviezen (en eventuele bijbehorende toelichting) in Magister inzien. Hierover ontvangt u t.z.t. een brief.

Er wordt een vakadvies gegeven in de vorm van:
V = voldoende
T = twijfel
O = ontraden

Mocht u vragen hebben over het vakadvies dat in Magister te zien is voor uw zoon/dochter, neem dan contact op met de betreffende vakdocent. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Leerjaren 2, 3 en 4: de vakkenkeuze
In de tweede en derde klas dienen de leerlingen een vakkenkeuze te maken.

Informatie voor de leerlingen van 2-mavo (voor de overgang naar 3-mavo):

Informatie voor de leerlingen van 3-mavo (voor de overgang naar 4-mavo):

 

Informatie over de aansluiting van mavo naar havo vindt u de doorstroomwijzer mavo naar havo.

Voor alle benodigde informatie over loopbaanoriëntatie in alle jaren van de opleiding mavo op het Heerbeeck, klikt u hieronder:  


Voor vragen kunnen zowel leerlingen, ouders als docenten terecht bij hun decaan, Laurie Rademakers,
via het e-mailadres l.rademakers@heerbeeck.nl.