Examenuitslag

10 juni 2021
21 mei 2021,
 Off

Op donderdag 10 juni worden de uitslagen van de examens van tijdvak 1 vastgesteld.

Voor de leerlingen van de mavo:
de mavokandidaten die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 12.00 en 12.45 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt van hun mentor.

Voor de leerlingen van de havo en HIC-havo:
de havokandidaten (zowel regulier als HIC) die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 13.15 en 14.15 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt.

Voor de leerlingen van het vwo:
de vwo-kandidaten die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 15.00 en 16.00 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt.

Alle afgewezen eindexamenkandidaten dienen hun voorlopige cijferlijst uiterlijk vrijdag 11 juni voor 12.00 uur op te halen. Zij kunnen hun eindlijst echter ook op de uitslagdag vanaf 16.30 uur op school ophalen.

Inleveren van de voorlopige cijferlijsten
Alle eindexamenleerlingen (geslaagd of (nog) niet geslaagd) leveren één exemplaar van de voorlopige cijferlijst ondertekend weer in uiterlijk op vrijdag 11 juni 2021 om 17.00 uur bij de teamleider van de betreffende afdeling.

Elke leerling (geslaagd of niet-geslaagd) heeft het recht om tijdens het tweede tijdvak van het cse, het cijfer van één vak of twee vakken te verbeteren. Of jij wel of niet van dit recht gebruik wil maken, moet je op de in te leveren voorlopige cijferlijst aangeven.

 

Uitslagen
Voor de volledigheid vind je hieronder de data voor de centrale examens van 2021 en de bekendmaking van de uitslagen.

  • Tijdvak 1, eerste afnames: 17 mei t/m 1 juni, bekendmaking uitslag op 10 juni 2021
  • Tijdvak 2, tweede afnames: 14 juni t/m 25 juni, bekendmaking uitslag op 2 juli 2021
  • Tijdvak 3, derde afnames: 6 juli t/m 9 juli, bekendmaking uitslag op 15 juli 2021