Examenuitslag

12 juni 2019
28 mei 2019,
 Off

Op woensdag 12 juni worden de uitslagen van de examens vastgesteld.

Voor de leerlingen van de mavo:
de mavokandidaten die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 12.00 en 12.45 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent op het thuisnummer!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt van hun mentor.

Voor de leerlingen van de havo en HIC-havo:
de havokandidaten (zowel regulier als HIC) die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 13.15 en 14.15 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent, op het thuisnummer!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt.

Voor de leerlingen van het vwo:
de vwo-kandidaten die niet zijn geslaagd, worden gebeld tussen 15.00 en 16.00 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent op het thuisnummer!). Om 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst in tweevoud uitgereikt.

Alle afgewezen eindexamenkandidaten dienen hun voorlopige cijferlijst uiterlijk donderdag 13 juni voor 12.00 uur op te halen. Zij kunnen hun eindlijst echter ook op de uitslagdag vanaf 16.30 uur op school ophalen.

Inleveren van de voorlopige cijferlijsten
Alle eindexamenleerlingen (geslaagd of (nog) niet geslaagd) leveren één exemplaar van de voorlopige cijferlijst ondertekend weer in uiterlijk op donderdag 13 juni 2019 om 17.00 uur bij de teamleider van de betreffende afdeling.

Elke leerling (geslaagd of niet-geslaagd) heeft het recht om tijdens het tweede tijdvak van het cse, het cijfer van één vak te verbeteren. Of men wel of niet van dit recht gebruik wil maken, moet je op de in te leveren voorlopige cijferlijst aangeven.