Finalist Nederlandse Biologie Olympiade

13 mei 2020
13 mei 2020,
 Off

Matthijs van den Broek is door naar de finale van de Nederlandse Biologie Olympiade! In deze bijzondere tijd worden noodgedwongen heel veel zaken afgelast of uitgesteld. Dat geldt niet voor de Biologie Olympiade. De organisatie van deze jaarlijkse wedstrijd tussen bovenbouwleerlingen van verschillende scholen met biologie in hun pakket gaat gewoon door. Zij het wel in aangepaste vorm waarbij de leerlingen zoveel mogelijk online op de proef gesteld worden wat betreft hun kennis en vaardigheden van het vak biologie.

7986 leerlingen uit de bovenbouw afkomstig van 266 scholen deden dit schooljaar mee aan de voorronde. De 115 besten gingen naar de halve finale en daar weer de 20 best scorenden zijn nu door naar de finale. Hieronder dus ook Matthijs van den Broek, leerling van 6iVc. Matthijs haalde in de halve finale de op een na beste score.
De finale vindt dit jaar ook zoveel mogelijk online plaats en wel van 4 t/m 9 juni. De leerlingen moeten hiervoor een aantal hoofdstukken bestuderen uit de “biologiebijbel” van Campbell. Daarnaast gaan ze ook thuis een biologisch experiment uitvoeren.
De beste vier finalisten gaan naar de Internationale Biologie Olympiade. Deze zou gehouden worden in Japan maar wordt helaas noodgedwongen een online happening. En natuurlijk hoort Matthijs daarbij.

Groet,  
Ton Hermans
Docent biologie