Toelating

Herziene adviezen
Herziene adviezen

Mocht de uitslag van de eindtoets (cito of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan kunt u dat als ouder/verzorger bespreken met de leerkracht van groep 8.

Alleen als de basisschool het advies herziet, kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren aanmelding en toelating van Heerbeeck College.

Via een e-mail aan p.kuijten@heerbeeck.nl kunt u op 25 en 26 mei een verzoek doen tot plaatsing van uw zoon/dochter op een ander (hoger) niveau.

Let op: er moet dan eerst contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt besproken binnen de toelatingscommissie. Zij geeft uitsluitsel aan ouders of de leerling wordt geplaatst op basis van het herziene advies. Dit is (mede) afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de reeds samengestelde klassen.

Voorkeur klas
Voorkeur klas

U kunt zowel op het aanmeldingsformulier als in de bevestigingsmail aangeven bij wie uw kind in de klas wil. We houden rekening met één voorkeur.
Medio juni is de klassensamenstelling bekend en maken wij die bekend aan de leerlingen.

Data kennismaking
Data kennismaking

De kennismakingsmiddag voor leerlingen is op woensdag 30 juni van 14.00-16.00 uur.
De kennismakings-/informatieavond voor ouder(s)/verzorger (s) met de leercoaches is 30 juni of 1 juli (de exacte dag is nog niet bekend, maar volgt z.s.m. ook via deze website).
Niveaus
Niveaus

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo) dan streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau (afhankelijk of er plaats is). Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havoadvies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling. Leerlingen met een havo/vwo- en met een vwo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Leerlingen met een gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de vwo-afdeling.

Op de HIC-afdeling zijn havo- en vwo-klassen. Voor de HIC-afdeling geldt dat leerlingen met een havoadvies geplaatst worden in de HIC-havo-klas. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies komen bij elkaar in een klas van de HIC-vwo-klas. Leerlingen met gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de HIC-vwo-afdeling.

Bij elke afgenomen toets wordt in de havo- en (hic)-vwo-klassen op twee niveaus een cijfer gegeven. Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daaraan niet voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!