Algemeen

 

Welkom
Welkom

Over een tijdje ga je de basisschool verlaten en start je op het voortgezet onderwijs. Je gaat daarvoor een middelbare school kiezen. Het is belangrijk om een school te kiezen die bij je past. Maar hoe kom je tot een goede keuze?

Zorg dat je een aantal vragen kunt beantwoorden: Wat vind ik belangrijk aan een school? (De sfeer? De begeleiding? De activiteiten?) Welke niveaus zijn er? En wat voor soort klassen? Hopelijk worden veel van je vragen beantwoord tijdens het lezen van de informatie op onze website. Uiteraard ben je ook van harte welkom om een kijkje te nemen in en om onze school tijdens een van onze voorlichtingsmomenten (open avond, proeflesmiddagen). Je ontvangt een folder via je leerkracht met meer informatie. Houd ook onze website in de gaten!
De middelbare school verschilt van de basisschool. Zo krijg je verschillende vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en lichamelijke opvoeding. Voor ieder vak krijg je een andere leraar. Daardoor wissel je steeds van leslokaal. Daarnaast krijg je een eigen kluisje. Hierin bewaar je je persoonlijke spullen. Ook maak je kennis met nieuwe klasgenoten en sluit je misschien vriendschappen voor de rest van je leven.


Je eigen plekEVL-20140911-0081

Het Junior College, speciaal voor de brugklassers, is de plaats waar je het eerste jaar de meeste tijd van je schooldag zult doorbrengen. In dit gebouw zijn je leslokalen voor de theorievakken zoals de talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Er is een leerplein waar je onder andere werkt aan projecten en waar je ook tijdens de pauzes kunt verblijven. Jacqueline is de conciërge van het Junior College
Natuurlijk ga je ook regelmatig naar het hoofdgebouw, want daar zijn de ‘specials’: de lokalen waar vakken als tekenen, techna, biologie, science en design worden gegeven. Ook de gymzalen vind je in het hoofdgebouw waar je in de wintertijd de lessen lichamelijke opvoeding (LO) krijgt.

Je eigen talent

 

Je eigen talent

plek%20talent

Iedereen heeft zijn eigen talent. Op het Heerbeeck College is er volop gelegenheid om te ontdekken waar je talenten liggen en om daarmee aan de slag te gaan. Soms weet je al waar je goed in bent of waar je interesse ligt. Als je je muzikale talent al ontdekt hebt, zal je ervaren dat er op het Heerbeeck College volop ruimte is om dat talent verder te ontwikkelen in onze prachtige muzieklokalen en met deskundige docenten.

Als je van toneelspelen houdt, kun je je aanmelden voor KICK, de toneelvereniging. Ook kun je je talenten op het podium vertonen tijdens het Thetatercafé. Als je goed bent in sport zijn er verschillende competities waaraan je kunt deelnemen met je eigen team. Er is dus voldoende ruimte om je eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen!

Bovendien ga je werken aan competenties (vaardigheden), zoals samenwerken, presenteren of reflecteren (nadenken over je eigen leerproces). Misschien kun je heel goed luisteren naar iemand, praat je gemakkelijk voor een groep of kun je goed verwoorden hoe je vindt dat je gewerkt hebt. Omdat er regelmatig gewerkt wordt aan projecten of opdrachten die je samen met anderen moet doen, is het fijn als je deze competenties in kunt zetten en ze verder ontwikkelt. Ze zijn namelijk erg belangrijk, zowel tijdens je vervolgstudie als voor de tijd daarna!

Begeleiding
Begeleiding

Iedere klas heeft zijn eigen coach: dat is één van je vakdocenten bij wie je altijd terecht kunt en die je het hele jaar door begeleidt. Je zult merken dat je in de loop van het schooljaar zijn of haar hulp steeds minder nodig hebt. Maar in het begin is alles nieuw: allemaal verschillende vakken, verschillende leraren, verschillende lokalen, huiswerk. De coach helpt je waar nodig. Soms heb je wat extra begeleiding nodig en die proberen we je zo goed mogelijk te bieden. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt of je hebt moeite met je concentratie, dan gaan we kijken welke ondersteuning jou hierbij kan helpen. Meer informatie over onze begeleiding vind je op deze pagina.

Iedere klas heeft ook zijn eigen leerlingmentoren: leerlingen uit de bovenbouw die aan alle activiteiten van jouw klas meedoen en aan wie je allerlei vragen kunt stellen. Zij zijn erbij tijdens de kennismakingsmiddag, het brugklaskamp en het klassenuitje. En soms komen ze op bezoek in de klas.

Kamp en activiteiten


Kamp en activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt in je klas. Je mag zelfs aangeven bij wie je graag in de klas wil komen. Wij gaan dan proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Daardoor krijg je misschien klasgenoten die je al kent. Als je een stuk van school woont en op de fiets komt, dan proberen we ervoor te zorgen dat je met klasgenoten samen naar school kunt fietsen. Waarschijnlijk zitten er veel onbekenden in je klas. Daarom gaan we enkele dagen met elkaar op brugklaskamp. Er is een heel gevarieerd programma, waaronder kennismakingsspellen, kampvuur, disco en gezamenlijke maaltijden. Je zal merken dat na het brugklaskamp iedereen zich nog prettiger en vertrouwder voelt in de klas.brugklaskamp.

Naast de lessen die je volgt en de projecten die je doet, zijn er nog volop andere activiteiten op school: pauzesport, carnavalsdisco, Theatercafé en de schoolband. En in de hogere leerjaren zijn er allerlei activiteiten zoals waterkamp, winterkamp en buitenlandse reizen naar onder andere Londen, Rome en Parijs. Ook kun je deelnemen aan uitwisselingen met landen als Spanje en Indonesië.