Aanmelding & toelating

Aanmelding

Aanmelding

Het moment van aanmelden voor klas 1 voor het schooljaar 2020-2021 is inmiddels verlopen. De havo- en HIC havo-brugklassen voor schooljaar 2020-2021 zitten vol. Mocht u vragen hebben t.a.v. het aanmelden van uw kind, neem dan contact op met de coördinator aanmelding en toelating, mevrouw M. Chamalaun.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (klas 2 of hoger) kan op 28 en 29 mei. Rond 7 mei vindt u het inschrijfformulier op onze site. De 3vwo-klassen voor schooljaar 2020-2021 zitten vol. Voor de klassen 3 mavo en 4 mavo / 4 havo en 4 HIC havo / 5 havo  en 5 HIC havo / 4 vwo en 4 HIC vwo / 5 vwo en 5 HIC vwo / 6 vwo en 6 HIC vwo is het afhankelijk van de profiel- en pakketkeuze of er mogelijkheden zijn.  Mocht u vragen hebben over het aanmelden voor een hoger leerjaar, neem dan contact op met mevrouw N. Bosboom.

Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Heerbeeck College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen zo veel mogelijk volgen. Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouders of verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum.

Plaatsing niveaus
Plaatsing niveaus

In onderstaande tabel ziet u een overzicht met het advies en de klas waarin de leerling, na bespreking in de toelatingscommissie, wordt geplaatst:

Schooladvies Plaatsing HBC
vmbo-t mavo
vmbo-t/havo lyceum havo
havo lyceum havo of HIC-havo
havo/vwo lyceum vwo of HIC-vwo
vwo atheneum lyceum vwo of HIC-vwo
vwo gymnasium lyceum vwo of HIC-vwo

Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo) dan streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau (afhankelijk of er plaats is).

Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havoadvies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling. Leerlingen met een havo/vwo- en met een vwo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Leerlingen met een gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de vwo-afdeling samen met leerlingen met een vwo-advies (atheneum).

Op de HIC-afdeling zijn havo- en vwo-klassen. Voor de HIC-afdeling geldt dat  leerlingen met een havoadvies geplaatst worden in de HIC-havo-klas. Leerlingen met een mavo/havo-advies kunnen niet geplaatst worden in een HIC-havo-klas. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies komen bij elkaar in een klas van de HIC-vwo-klas. Leerlingen met gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de HIC-vwo-afdeling samen met leerlingen met een vwo-advies (atheneum).

Overgang
Overgang

Bij elke afgenomen toets wordt in de lyceum havo, lyceum vwo- én de HIC-vwo-klassen op twee niveaus cijfers gegeven. Voor havo: mavo-cijfer en havo-cijfer. Voor (HIC)-vwo: havo-cijfer en vwo-cijfer.

Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daar niet aan voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!

De volledige overgangsnormeringen vindt u op deze pagina.