Vroegaanmelding

Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is er een afwijkend tijdpad opgesteld door het Regionaal Samenwerkingsverband. Vanaf 1 oktober tot eind januari vinden er oriënterende gesprekken plaats. De leerkrachten van groep 8 benaderen de ouders en geven aan ons de namen door. Vervolgens plannen wij, in overleg met de basisschool, een dag(deel) waarop de gesprekken plaatsvinden. De gesprekken vinden plaats op de school van uw kind in aanwezigheid van u, de groepsleerkracht en een afgevaardigde van de toelatingscommissie van het Heerbeeck College. Eventueel kan een IB’er (Interne begeleider) of AB’er (Ambulante begeleider) aansluiten. Tijdens dat gesprek wordt gekeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en wat de (begeleidings)mogelijkheden op het Heerbeeck College zijn. Ook is het mogelijk rechtstreeks een afspraak te maken met het Heerbeeck College voor een oriënterend gesprek. Wij raden u dan wel aan om vooraf met de groepsleerkracht te overleggen. In beide gevallen is er geen sprake van een aanmeldingsgesprek. De aanmelding vindt plaats in de aanmeldingsweek ‘Vroegaanmeldingen’. Elke aanmelding wordt in de toelatingscommissie besproken. Op een regionaal afgesproken datum worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van de toelatingscommissie. Een eventuele afwijzing zal schriftelijk beargumenteerd worden.

Data vroegaanmelding:
dinsdag 4 februari 2020 18.30 – 20.30 uur
woensdag 5 februari 2020 15.00 – 17.00 uur

De plaatsingsbrief wordt 18 maart 2020 verstuurd.