Toetsen & overgang

Toetsvormen en toetsafspraken

Toetsvormen en toetsafspraken

Informatie over hoe er getoetst wordt in de onderbouw en bovenbouw vindt u in de notitie bevorderingsnormen op deze pagina.

Het gewicht van de diverse toetsvormen en afzonderlijke toetsen staat vermeld in het PTA, dat te vinden is op ons intranet.

 

Toetsweken

Toetsweken

Alle klassen 3 en hoger hebben vier maal per schooljaar een toetsweek, die terug te vinden is in de agenda van Magister. De tweede klassen doen mee aan toetsweek 2, 3 en 4, de brugklassen alleen aan toetsweek 4.

Cijferinzage & rapporten

 

Cijferinzage & rapporten

De studievorderingen zijn in de loop van het jaar van dag tot dag te volgen via Magister. Via hun eigen wachtwoord kunnen leerlingen inloggen en hun cijfers bekijken. Ook ouders hebben een eigen wachtwoord, waarmee ze toegang hebben tot de cijfers van hun kind en tot de jaarplanning. Daarmee kunnen zij continu op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind. Daarnaast worden regelmatig cijfer- of PTA-overzichten aan de leerlingen meegegeven en in ieder geval aan het einde van het schooljaar een officieel overgangsrapport. Conform de overgangsbepalingen is dit rapport beslissend voor de overgang van de leerlingen. Er zijn ook Magisterapps voor smartphones.

Gedurende het schooljaar staan er enkele contactmomenten gepland voor ouders en mentoren/vakdocenten. Na de eerste en de tweede periode worden de ouders in de gelegenheid gesteld over de vorderingen van hun kind een gesprek te voeren met de klassenmentor. In de tweede periode is er ook gelegenheid om enkele vakdocenten te spreken. Direct na de tweede periode wordt een prognose gevoegd met betrekking tot de voortgang van de studie in het volgend schooljaar. Hoewel docenten binnen een à twee weken hun werken nagekeken hebben, kan het wat langer duren voor de cijfers zijn ingevoerd in het systeem.

Proefwerkplanners & PTA-overzichten


Proefwerkplanners & PTA-overzichten

Van alle afdelingen en leerjaren zijn er proefwerkplanners en PTA-overzichten beschikbaar op het intranet.

Inzage proefwerken


Inzage proefwerken

Alle leerlingen en ouders hebben recht op inzage in proefwerken. Dat wil zeggen: proefwerken worden na afloop in de klas doorgesproken met de leerlingen en als ouders inzage willen, dan stelt de docent ouders in staat om op school de proefwerken te bekijken, zowel de opgaven als het gemaakte werk.

Uitstroom


Uitstroom

Een leerling van 3-havo of 3-vwo die volgens de prognose n.a.v. het tweede rapport zou doubleren, neemt contact op met de mentor om de mogelijkheden te bespreken van doubleren of eventuele doorstroom naar een lagere afdeling (resp. mavo of havo).

Overgangsbepalingen

 

Overgangsbepalingen

De overgangsbepalingen vindt u in de Notitie bevorderingsnormen op deze pagina.