Lestijden en vakanties

Lestijden

Het Heerbeeck College werkt met lessen van 50 minuten. Soms, op vergader- en studiedagen, geldt een verkort lesrooster. Bij een verkort lesrooster worden de lessen ingekort naar 40 minuten. Deze dagen worden in de jaarplanner in Magister en in de agenda aangekondigd.

Het lesrooster is als volgt:

Lestijden klas 1-2-3
Lesuur 1 08.15 uur 09.05 uur
Lesuur 2 09.05 uur 09.55 uur
Pauze 09.55 uur 10.15 uur
Lesuur 3 10.15 uur 11.05 uur
Lesuur 4 11.05 uur 11.55 uur
Pauze 11.55 uur 12.25 uur
Lesuur 5 12.25 uur 13.15 uur
Lesuur 6 13.15 uur 14.05 uur
Lesuur 7 14.05 uur 14.55 uur
Pauze 14.55 uur 15.05 uur
Lesuur 8 15.05 uur 15.55 uur
Lesuur 9 15.55 uur 16.45 uur
Lestijden klas 4-5-6
Lesuur 1 08.15 uur 09.05 uur
Lesuur 2 09.05 uur 09.55 uur
Lesuur 3 09.55 uur 10.45 uur
Pauze 10.45 uur 11.05 uur
Lesuur 4 11.05 uur 11.55 uur
Lesuur 5 11.55 uur 12.45 uur
Pauze 12.45 uur 13.15 uur
Lesuur 6 13.15 uur 14.05 uur
Lesuur 7 14.05 uur 14.55 uur
Pauze 14.55 uur 15.05 uur
Lesuur 8 15.05 uur 15.55 uur
Lesuur 9 15.55 uur 16.45 uur

 

Verkorte lestijden
Verkorte lestijden klas 1-2-3
Lesuur 1 08.15 uur 08.55 uur
Lesuur 2 08.55 uur 09.35 uur
Pauze 09.35 uur 09.55 uur
Lesuur 3 09.55 uur 10.35 uur
Lesuur 4 10.35 uur 11.15 uur
Lesuur 5 11.15 uur 11.55 uur
Pauze 11.55 uur 12.20 uur
Lesuur 6 12.20 uur 13.00 uur
Lesuur 7 13.00 uur 13.40 uur
Lesuur 8 13.40 uur 14.20 uur
Lesuur 9 14.20 uur 15.00 uur
Verkorte lestijden klas 4-5-6
Lesuur 1 08.15 uur 08.55 uur
Lesuur 2 08.55 uur 09.35 uur
Lesuur 3 09.35 uur 10.15 uur
Pauze 10.15 uur 10.35 uur
Lesuur 4 10.35 uur 11.15 uur
Lesuur 5 11.15 uur 11.55 uur
Lesuur 6 11.55 uur 12.35 uur
Pauze 12.35 uur 13.00 uur
Lesuur 7 13.00 uur 13.40 uur
Lesuur 8 13.40 uur 14.20 uur
Lesuur 9 14.20 uur 15.00 uur

 

Vakantierooster - 2019-2020

 

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
Tweede paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 & vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag alleen leerlingen vrij = studiedag personeel)
Tweede pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden de vakanties voor het volgende schooljaar gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van de gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

 

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

Mocht u een verzoek willen indienen voor kort verlof, kunt u dat doen via het formulier kort verlof.
Mocht u een verzoek willen indienen voor bijzonder verlof, kunt u dat doen via het formulier bijzonder verlof.

Overige informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in hoofdstuk 7 van de schoolgids.