Lestijden en vakanties

Lestijden

Vanaf schooljaar 2020-2021 werkt het Heerbeeck College met lessen van 40 en 80 minuten.

Het lesrooster is als volgt:

Lestijden onderbouw klas 1-2-3
Les 1 08.20 uur 09.00 uur
Les 2 09.00 uur 09.40 uur
Pauze 09.40 uur 10.00 uur
Les 3 10.00 uur 10.40 uur
Les 4 10.40 uur 11.20 uur
Les 5 11.20 uur 12.00 uur
Pauze 12.00 uur 12.30 uur
Les 6 12.30 uur 13.10 uur
Les 7 13.10 uur 13.50 uur
Les 8 13.50 uur 14.30 uur
Les 9 14.30 uur 15.10 uur
Les 10 15.10 uur 15.50 uur
Lestijden bovenbouw klas 4-5-6
Les 1 08.20 uur 09.00 uur
Les 2 09.00 uur 09.40 uur
Les 3 09.40 uur 10.20 uur
Pauze 10.20 uur 10.40 uur
Les 4 10.40 uur 11.20 uur
Les 5 11.20 uur 12.00 uur
Les 6 12.00 uur 12.40 uur
Pauze 12.40 uur 13.10 uur
Les 7 13.10 uur 13.50 uur
Les 8 13.50 uur 14.30 uur
Les 9 14.30 uur 15.10 uur
Les 10 15.10 uur 15.50 uur

 

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2020-2021
Studiedag personeel (leerlingen vrij) maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie (incl. Hemelvaart) maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden de vakanties voor het volgende schooljaar gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van de gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

 

Aanvraag kort verlof & bijzonder verlof

Mocht u een verzoek willen indienen voor kort verlof, kunt u dat doen via het formulier kort verlof.
Mocht u een verzoek willen indienen voor bijzonder verlof, kunt u dat doen via het formulier bijzonder verlof.

Overige informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in hoofdstuk 7 van de schoolgids.