Voor leerlingen

Leerlingenraad

 

Op het Heerbeeck College is een actieve leerlingenraad, die begeleid wordt door twee docenten. De bezetting van de leerlingenraad is uiteraard jaarlijks wisselend, maar vergaderverslagen en geleidelijke wisseling van de bezetting zorgen voor continuïteit. De leerlingenraad zorgt ook voor de afvaardiging van de geleding leerlingen in de Medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad is niet alleen actief bij het organiseren van bijzondere schoolactiviteiten, maar komt ook op voor de belangen van de medeleerlingen. Hiertoe heeft zij enkele malen per jaar contact met de klassenvertegenwoordigers. De leerlingenraad heeft nauwe banden met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en is van die organisatie een gecertificeerd lid.

De leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in de leerlingenraad zitten zijn:

Merijn Vos (2iVb)
Emma Broek (2iHb)
Thiago Scheepers (2iHb)
Annebelle Riegel (3iVc/d)
Anouk Kolsters (3iVc/d)
Valerie Canoy (3iVb)
Max Brouwer (5iVc)
Dinant Betsch (5iVa)
Carmen Köhler (6iVb)

De notulen van de leerlingenraadvergaderingen zijn vrij opvraagbaar voor iedereen. Vraag ze aan via onze mail: leerlingenraad@heerbeeck.nl

Klassen- vertegenwoordigers

 

Klassenvertegenwoordigers

Per klas wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen met eventueel een assistent. Deze brengt namens de klas de docenten op de hoogte als er zaken zijn die namens de klas uitgesproken moeten worden. Hij of zij vraagt namens de klas om informatie bij docenten, raadpleegt de klas en zoekt dan namens de klas met de docenten naar een oplossing als er zaken zijn die voor de klas belangrijk zijn en die opgelost moeten worden. De klassenvertegenwoordiger is een klankbord voor de leerlingenraad. Dit houdt in dat de klassenvertegenwoordigers vier keer per jaar met leden van de leerlingenraad vergaderen en hen informatie geven. Vanwege al deze taken heeft de klassenvertegenwoordiger vrijstelling van corvee. Bij afwezigheid van docenten informeert de klassenvertegenwoordiger bij de roostermakers en bij ziekte voert de klassenvertegenwoordiger de regie bij het contact met de zieke leerling.

Pestprotocol

 

Nee tegen pesten!

Je staat er niet alleen voor, we zijn er voor je!

Het Heerbeeck College heeft een antipestcoördinator, mevr. H. Ambaum. Zij houdt zich bezig met het antipestbeleid. Dit is terug te vinden in het pestprotocol en  bestaat uit preventie, het signaleren en het aanpakken van pesten. Je mentor en leerlingcoördinator  zijn er voor je als je gepest wordt of als je je zorgen maakt om een medeleerling die gepest wordt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt, maar je kunt je eventueel ook wenden tot de antipestcoördinator.

Mocht je anoniem je zorgen over een medeleerling willen delen, schrijf dan een briefje met de voor- en achternaam van die leerling en waarom je je zorgen maakt. Dit richt je aan de antipestcoördinator en stop je in de brievenbus voor docenten, bij de receptie.

Niet twijfelen, doen!

Nuttige sites:

Leerlingenstatuut

geef je mening

 

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen moeten op papier staan. Iedere school moet die rechten en plichten vastleggen in een leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen. Scholen kunnen de inhoud daarvan zelf bepalen. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) zegt:

* Het leerlingenstatuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bestuur;
* Voor de vaststelling moet de inhoud worden goedgekeurd door de ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten;
* Er moet minstens in staan hoe de school omgaat met geschillen en klachten;
* Voorts hoe de school zorgt voor een goede gang van zaken, bescherming van de privacy van leerlingen en goed onderwijs;
* Het leerlingenstatuut moet goed beschikbaar zijn voor de leerlingen;
* Ga voor meer informatie naar de website van het LAKS: www.laks.nl.

Het Heerbeeck College heeft ook een leerlingenstatuut (zie deze pagina) en een leerlingenreglement.