brugklas

 

Algemeen

Algemeen

De brugklasleerlingen beschikken over een eigen gebouw, waar ze de meeste lessen volgen: het Junior College. Brugklassers hebben een eigen plek achter de gymzalen om hun fiets neer te zetten. Achter het Junior College hebben ze een eigen buitenterrein waar ze kunnen pauzeren. Iedere brugklasser krijgt een eigen kluisje waar ze hun spullen in moeten opbergen. Het kluisje is bestemd voor schoolspullen, een jas, telefoon of andere geluidsdragers. In het Junior College is een groot leerplein waar verschillende leeractiviteiten kunnen plaatsvinden. In het verlengde van het leerplein is de aula waar de leerlingen pauze kunnen houden.
Een aantal vakken zoals lichamelijke opvoeding, beeldende vakken en muziek volgen de brugklassers in het hoofdgebouw. Op deze manier kunnen ze langzaam wennen aan de middelbare school, die veel groter is dan de basisschool, waar ze acht jaar hebben doorgebracht.
Belangrijk voor de brugklassers is ook het brugklaskamp, dat plaatsvindt in het begin van het schooljaar. Tijdens het kamp leren ze elkaar, de mentor, docenten en leerlingmentoren (beter) kennen.

Er zijn vijf verschillende soorten brugklassen op het Heerbeeck College: mavo, havo, vwo, HIC-havo en HIC-vwo. HIC staat voor Heerbeeck International College. Lees hier  meer over wat deze studierichting inhoudt.

Leerlingen met een mavo/havo- of een havoadvies worden door elkaar geplaatst in een havo-brugklas. Leerlingen met een havo/vwo- of een vwo-advies worden door elkaar heen geplaatst in een vwo-brugklas. Leerlingen met een havo- of vwo-advies kunnen kiezen voor het HIC. Degenen met een havoadvies komen in een HIC-havo-brugklas, die met een havo/vwo- of zuiver vwo-advies komen in een HIC-vwo-brugklas. Het streven is om leerlingen met een dubbel advies te plaatsen in de klas van het hoogste niveau afhankelijk van of er plaats is in de klassen. Leerlingen met een gymnasiumadvies worden in een (HIC-)vwo-klas geplaatst. Alle leerlingen die gymnasium gaan doen, proberen we zo veel mogelijk in één klas te plaatsen.

Aan het einde van de brugklas wordt de definitieve keuze voor de afstudeeropleiding gemaakt. Uiteraard gaan we voor de beste plek voor iedere leerling.

Handige documenten voor ouders

 

Handige documenten (informatie voor ouders)