mavo

 

Op onze school kun je kiezen voor mavo. De mavo duurt 4 jaar en wordt ook wel vmbo-t genoemd
(de t staat dan voor theoretische leerweg). Met een mavodiploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en naar de havo.

Mavo Challenge!


Mavo Challenge!
Kies je voor onze mavo, dan kies je voor goed onderwijs. Onze docenten hebben oog voor de talenten van leerlingen en stimuleren ze om het beste uit zichzelf te halen. In onze Mavo Challenge leren we onze leerlingen belangrijke vaardigheden en ontdekken ze via projecten welke beroepen er bestaan en wat er bij hen past. We nemen de leerlingen bijvoorbeeld mee in de wereld van Brainport en laten ze kennismaken met beroepen uit de bètawereld. Maar we laten ze ook zien welke creatieve, maatschappelijke en sportieve beroepen er zoal zijn. En helemaal bijzonder is dat onze leerlingen examen kunnen doen in vakken zoals muziek, tekenen, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. Ook wordt in leerjaar (3 en) 4 Technologie & Toepassing gegeven. Dit is een extra keuzevak, echt gericht op bèta en techniek en helemaal passend binnen onze Brainportregio.

 

Voor het eerst naar de brugklas
Het is voor de meeste leerlingen een grote stap om naar de middelbare school te gaan. Daarom hebben onze brugklasleerlingen een eigen brugklasgebouw. Een aantal lessen wordt in het hoofdgebouw gegeven waardoor de overstap naar leerjaar 2 kleiner wordt.

 

Eigen keuzes maken
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de regie krijgen over hun onderwijs. Bij ons is er daarom veel aandacht voor zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien. We leren onze leerlingen inzicht krijgen in hun eigen functioneren en handelen en de gevolgen hiervan. Leerlingen werken aan vaardigheden zoals samenwerken, plannen en presenteren. Stuk voor stuk belangrijke vaardigheden die ze later hard nodig hebben bij hun vervolgstudie. Naast het volgen van de geplande lessen, kunnen de leerlingen zich elke week inschrijven voor vakken die ze (nog) niet helemaal goed beheersen of waar ze meer over willen weten. Natuurlijk zijn onze mavoleerlingen verzekerd van een uitstekende begeleiding bij alle keuzes die ze gaan maken.

Leercoach
Leercoach
Onze leerlingen staan er niet alleen voor op de mavo. Iedere leerling krijgt een persoonlijke leercoach die de leerling op weg helpt. Hij of zij bespreekt de vorderingen maar ook het persoonlijk welzijn van de leerling. De leercoach is tevens het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Aan het einde van leerjaar 2 maken leerlingen een eerste keuze in de vakken waarmee ze in het 3e leerjaar verder willen gaan. De leercoach begeleidt in eerste instantie het proces van loopbaanoriëntatie (en daarmee voorbereiding op de profiel- en studiekeuze). Indien nodig verwijst de leercoach de leerling door naar de decaan of de doorstroomcoach. Ook wordt in leerjaar 3 en  4 de LOB voortgezet. We werken hierbij veel samen met bedrijven en vervolgopleidingen.

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen de leerlingen een vakkenpakket (van ten minste 6 vakken) dat past binnen een van de volgende profielen:

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Landbouw

En hebben leerlingen nog speciale vragen? Dan kunnen ze terecht op het Career Center in de centrale hal van onze school. Het profielkeuzeformulier en meer informatie over de loopbaanoriëntatie vindt u op de pagina decanaat mavo.


PTA, profielwerkstuk en examen

In leerjaar 3 begint het examen voor de leerlingen. In dit jaar worden voor de meeste vakken namelijk de eerste schoolexamens, Programma van Toetsen en Afsluiting (PTA) genoemd, afgenomen. Voor leerlingen die dat kunnen is er de mogelijkheid om vervroegd eindexamen te doen in een eindexamenvak. In leerjaar 4 maken de leerlingen hun profielwerkstuk. Met het profielwerkstuk, dat deel uitmaakt van het schoolexamen, laten leerlingen zien dat zij informatie kunnen verzamelen en verwerken én taal- en vakvaardigheden beheersen.

Vervolg na de mavo

 

Vervolg na de mavo
In het eindexamenjaar kunnen leerlingen ter voorbereiding op het mbo al zogenaamde modules kiezen (ter ondersteuning van een vak of gewoon omdat een module erg interessant is). De modules worden 2 uur per week gevolgd gedurende het eerste half jaar. Leerlingen die een 7de vak als eindexamen hebben gekozen, hoeven geen modules te volgen.

 

Afdelingsleiding en ondersteuning
De afdeling mavo wordt geleid door teamleider Frank de Rooij. Christine van Wieringen is leerlingcoördinator en houdt zich voornamelijk bezig met de dagelijkse gang van zaken voor leerlingen zoals de voortgang van leerlingen, rapportage, aan- en afwezigheid, verlofaanvragen en leerlingengedrag. Zij wordt hierbij  ondersteund door afdelingsondersteuner Desiree van Eeuwijk. Zij controleert onder andere of de leerlingen alles op tijd inleveren.  Saskia van Driel tenslotte is leerlingbegeleider en helpt leerlingen die tijdelijk een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.