Career Center


Het Career Center is een kantoor centraal geplaatst in het Heerbeeck College vanuit waar begeleiding en voorlichting wordt geboden omtrent loopbaanoriëntatie van de leerlingen. Ook worden er vanuit het Career Center activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de toekomst van de leerlingen en waarmee de verbinding gemaakt wordt met de wereld buiten school. Het Career Center bestaat uit het decanaat en het Heerbeeck Transfer Office (HTO) en is te bereiken op cc@heerbeeck.nl. Het decanaat en het HTO werken nauw samen met als gezamenlijk doel om de leerlingen zich zo goed mogelijk te laten oriënteren op hun eigen toekomst.

Het decanaat heeft als focus: leerlingen (en hun ouders) begeleiden binnen het loopbaanoriëntatieproces (in de vorm van o.a. de methode voor loopbaanoriëntatie en persoonlijke gesprekken) en het organiseren van activiteiten en voorlichting gericht op loopbaanoriëntatie (zoals o.a. voorlichtingen, workshops studiekeuze en excursies naar het vervolgonderwijs). Onze decaan is mevrouw Laurie Rademakers. De decaan fungeert binnen de hiervoor genoemde gebieden ook als spil tussen leerlingen, mentoren, ouders en het vervolgonderwijs.

Het Heerbeeck Transfer Office wordt aangestuurd door mevrouw Alida Luteyn. De focus van het Heerbeeck Transfer Office ligt voornamelijk op het maken van de verbinding tussen de wereld binnen en de wereld buiten de school. Dit wordt bewerkstelligd door middel van het organiseren van activiteiten gericht op betekenisgeving van de schoolvakken in de wereld buiten school, samenwerkingsverbanden met bedrijven, gastlessen, bedrijfsopdrachten en stages.