Decanaat

 

Het decanaat behelst het totaal van activiteiten in het kader van de voorbereiding op de keuzes die leerlingen in hun schoolloopbaan maken ten aanzien van schoolvakken, vervolgopleiding en beroep. Landelijk wordt hiervoor de term LOB gebruikt, wat staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Men spreekt ook over OSB: oriëntatie op studie en beroep.

De activiteiten in dit kader worden georganiseerd door de decaan. De decaan voor alle niveaus is mevrouw Laurie Rademakers. Haar kantoor AK0.04 is op de begane grond (grenzend aan de hal) van het hoofdgebouw.

 

Informatie decanaat afdelingen

Meer informatie over het decanaat voor de verschillende afdelingen vind je hier: