Heerbeeck Transfer Office

Het Heerbeeck Transfer Office (HTO) is opgericht om de samenwerking tussen het Heerbeeck College en bedrijven en instellingen uit te breiden en te verdiepen. De activiteiten in dit kader worden georganiseerd door mevrouw Alida Luteyn. Haar kantoor AK0.04 is op de begane grond (grenzend aan de hal) van het hoofdgebouw.


Doelen HTO
De doelen van het HTO zijn:
* een brug vormen tussen onderwijs-bedrijven-instellingen;
* aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor leerlingen, docenten, bedrijven en instellingen;
* leerlingen een beter beeld geven van hun latere werk en beroep door praktijkopdrachten te
ontwikkelen die passen bij de profielkeuze van de leerling;
* bijdragen aan het onderzoekend, ontwerpend en ondernemend onderwijs.


Contact

Het HTO legt contacten met bedrijven en instellingen uit alle sectoren: industrie, zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs, overheid en welzijn. De visie van het Heerbeeck College, als actief lid van de Brainport regio, is dat het in het curriculum gericht en structureel werkt aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding legt met de omgeving. Het HTO speelt daarin een actieve rol door de“ buitenwereld” de school binnen te halen, waarmee het onderwijs meer contextrijk voor de leerlingen wordt gemaakt. Het HTO maakt daarbij efficiënt gebruik van de professionele expertise die aanwezig is in het bedrijfsleven. Door de “binnenwereld” -leerlingen en docenten- meer in de praktijk te laten kijken, zal dit leiden tot het versterken van het ondernemerschap van de leerlingen, door het ontwikkelen van de competenties als toekomstig (zelfstandig) ondernemer. Het organiseren van kennisuitwisseling en ontwikkelen van projecten op het terrein van onderwijs en bedrijfsleven draagt bij aan de ontwikkeling van de talenten van leerlingen en docenten.

Het HTO draagt bij aan onderwijsinnovatie door het organiseren van arbeidsoriënterende stages voor leerlingen; stages voor docenten; het project “de jonge ondernemer”; bemiddelen voor het mavo challenge en Bèta challenge project (mavo); organiseren van bèta- en techniekactiviteiten in het kader van Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland); en het formuleren van opdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven voor onze havo-4 en HIC-4 leerlingen. Door deze activiteiten en projecten werken leerlingen niet alleen aan hun eigen toekomst, ze doen ervaringen op om hen te helpen met toekomstige keuzes. Ze leren praktijkgericht onderwijs en werken aan burgerschap competenties. Bij de projecten die wij organiseren is de samenwerking tussen school, bedrijf (de omgeving) en eventueel een vervolgonderwijsinstelling de leidraad.

Ook docenten krijgen de mogelijkheid om met bedrijven in contact te komen en daar samen met experts tot innovatieve onderwijsprojecten te komen. Dat kan door bijeenkomsten of door docentstages, waarbij zij kunnen ervaren hoe hun eigen vak in de praktijk evolueert en welke huidige toepassingen een belangrijke rol spelen.