Maatwerk

RTTI


RTTI

Op het Heerbeeck College wordt gewerkt met de RTTI-methode. Het is een systeem waarbij zowel docenten, ouders als leerlingen meer inzicht krijgen in het leerproces. In ten minste drie testen per jaar staat aangegeven of een vraag een reproductievraag (R) is, een toepassingsvraag die geoefend is in de klas (T1), een toepassingsvraag die nieuw is (T2) of een inzichtvraag (I) is. Aan de hand van de resultaten kunnen leerlingen beter oefenen met de soort vragen die ze nog moeilijk vinden en kunnen docenten verschil maken in de soort vragen die ze aan de leerlingen aanbieden.  Voor verdere specifieke uitleg over RTTI bekijk deze Prezi.

Cambridge

 

Cambridge

De leerlingen van 4-havo/4-vwo  kunnen ervoor kiezen om een examentraining Cambridge te gaan volgen. Het reguliere curriculum dat op het Heerbeeck gegeven wordt is al gericht op de vaardigheden die in het Cambridge Examen terugkomen. Deze examentraining kan leiden tot het deelnemen en behalen van het Cambridge Advanced Certificate waarmee ze wereldwijd kunnen studeren en bij sollicitaties kunnen aantonen een academisch niveau van het Engels te beheersen. De examentraining wordt vanaf de tweede periode na school gegeven op aanvraag van leerlingen die de intentie hebben dit diploma te behalen. De examentraining zal 8 tot 10 weken duren en anderhalf uur per week in beslag nemen. Er zitten geen kosten aan de examentraining, indien leerlingen besluiten in Eindhoven te gaanCambridge deelnemen aan het examen zullen deze kosten (245 euro) voor eigen rekening zijn. Om te zien waar je allemaal kunt werken en studeren met een Cambridge diploma bezoek  je deze site.

Goethe


Goethe

Leerlingen die graag een Duits diploma behalen om in Duitsland te kunnen studeren of aan te kunnen tonen Duits te beheersen op B-niveau (Europees referentiekader) worden in de mogelijkheid gesteld om Goethe te volgen op het Heerbeeck. Dit kan vanaf 5-havo/5-vwo. Goethe wordt op maandag gegeven na school en bestaat uit twee lesuren. De leerlingen betalen 175 euro per jaar en nog apart voor het examen aan het Goethe instituut in Amsterdam.  Voor meer informatie over de Goethe Examens ga naar deze site.

 

Hoogbegaafdheid

Onderwijs, hoogbegaafdheid en excellentie

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
We dagen leerlingen op het Heerbeeck College graag uit. Leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en ontplooien in de lessen en in uiteenlopende activiteiten. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn vormen een groep die extra aandacht nodig heeft. De extra aandacht die we de leerlingen kunnen bieden is erop gericht dat leerlingen op hun eigen niveau kunnen functioneren en daardoor gemotiveerd blijven.

Het Heerbeeck College is geen hoogbegaafdheidsprofielschool. Wat we wel bieden is een verbredingsprogramma voor hoogbegaafde en/of excellente leerlingen en (kortdurende) specifieke begeleiding.

Meer informatie over dit onderwerp lees je hier.