Geschiedenis HBC


De geschiedenis van het Heerbeeck College

Huishoudschool 1947 – 1953
De eerste huishoudschool werd opgericht voor meisjes. Het leerlingenaantal groeide flink. Daardoor kwam er een gebrek aan klaslokalen. Later kwam er een nieuwe school voor jongens, zodat ze aan iedereen onderwijs konden bieden. Doordat de nieuwe school voor jongens er nog niet was, werden ze tijdelijk in het patronaat (nu het Prinsenhof) ondergebracht, om te voorkomen dat ze naar een andere school zouden gaan. Benieuwd hoe het verder ging? Lees hier verder.

Komst van de nieuwe school 1957 – 1968
In de jaren zestig bestond er alleen een gemengde school aan de Schoolstraat. Door de Mammoetwet werd het onderwijs gereorganiseerd en ontstond de scholengemeenschap in Best. De scholen werden samengevoegd. Voor verdere informatie: lees hier verder.

Ontstaan Heerbeeck College & afdelingen havo/vwo 1968 – 1985
De havoafdeling van het Heerbeeck college werd geopend in 1974. De school groeide hierdoor erg. Daardoor kwamen er noodlokalen. De vakken op school hadden een aparte plek in de school. Later liep het aantal leerlingen terug. Nieuwsgierig naar meer informatie? Lees hier meer.

Nieuw gebouw 1985 – 1989
In 1985/1986 vond er een fusie plaats tussen het Kempenhorst en het Heerbeeck College. Lees hier verder.

Uitbreiding 2010 – heden
In 2010 kwam er een uitbreiding van het Heerbeeck College aan de Willem de Zwijgerweg door Beusen Architecten. Lees hier verder.


Vroeger in Best

Best heeft tot 1819 bij de gemeente Oirschot gehoord. Best bestond uit drie buurtschappen: Aarle, de Vleut en Verre Best. Best had een agrarisch karakter. Er stonden veel verschillende boerderijen aan zandpaden. In Best en omstreken is altijd veel klompenindustrie geweest. Dit kwam door de zeer geschikte grond waar zeer makkelijk populieren konden groeien die het best hout gaven voor het maken van klompen. Best had zelfs in 1850 23 klompenmakerijen. Verder waren er verschillende boterfabrieken. Mensen maakten thuis sigaren. Andere mensen verdienden hun geld in de steenfabriek. 1926 werd Tricotbest opgericht, dat was een fabriek waar ze kousen maakten.

In 1934 kocht Bata (een grote schoenenfabrikant) voor heel weinig geld 660 hectare grond van Best om er een fabriek op te bouwen. Er waren toen al in Nederland tientallen Bata-winkels. Vlak voordat de oorlog begon, werkten er in Best zelfs 2500 mensen bij Bata. Er waren zelfs mensen die met de fiets vanuit Amsterdam kwamen. Ook katholieke boerendochters gingen werken in dienst van Bata, dat tot ongenoegen van de bewoners. Door de klompen en de Bata maakte Best, los van Eindhoven, een eigen industriële ontwikkeling door. Onder andere door Bata is Best snel gaan groeien (foto Erfgoedvereniging Best).