Organisatie

Onderwijs op het Heerbeeck College

Het Heerbeeck College is een katholieke school voor voortgezet onderwijs. De school biedt de volgende opleidingen aan: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het kwaliteitsprofiel dat door de onderwijsinspectie wordt opgesteld is voldoende.

 

Missie/visie

Het Heerbeeck College in Best maakt samen met het Kempenhorst College in Oirschot deel uit van de stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. V.O. Best-Oirschot biedt bijna het volledige aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best, Oirschot en omgeving. Beide scholen hebben hun eigen pedagogische en onderwijskundige karakter. Het is de missie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om doelgericht bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat te bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt leren plaats in samenhang (samen met anderen, samen met andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen) en moet leren duurzaam zijn.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat voor betrokkenheid (bij leerlingen), vertrouwen (in leerlingen), verbinding (met anderen en met de wereld om je heen) en vernieuwing (voorbereiding op de toekomst). Daarvoor creëren we een veilige leeromgeving, richten we ons op kwaliteit en heeft Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot professionele medewerkers. Leerlingen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot bereiden zich doelgericht voor op de toekomst en hebben tegelijkertijd een prettige schooltijd. Het organogram van VOBO en de contactgegevens van het VOBO-management vindt u hier. Het schoolplan 2020-2023 vindt u hier.

 

Privacy

Klik hier voor de privacyverklaring van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Heerbeeck College maakt deel uit van scholennetwerk ORION. Vanuit ORION zijn mevrouw Lidwien van Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG. Zij zijn bereikbaar per mail via fg@orionscholen.nl.

 

Organisatie VOBO

Directie Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot:
Dhr. A.J.M. Broeren, algemeen directeur / bestuurder
Dhr. P.C.M. van der Vorst, directeur onderwijs
Dhr. A.M.G. Jussen, directeur personeel

 

Organisatie Heerbeeck College

Teamleiders Heerbeeck College:
Dhr. F.J.G. de Rooij, teamleider mavo
Dhr. J.A.M. Boer, teamleider havo/vwo & coördinerend teamleider
Dhr. J.A. Barmentlo, teamleider havo/vwo
Mw. M.A. Garretsen, teamleider HIC
Mw. N.A.P.C.J. Plasmans, teamleider HIC

Leerlingcoördinatoren Heerbeeck College:
Mw. C.C.T. van Wieringen, leerlingcoördinator mavo
Mw. M.A.J. Hanssen, leerlingcoördinator havo
Dhr. P.J.W.M. D’Elfant, leerlingcoördinator vwo
Mw. J. Laven, leerlingcoördinator HIC onderbouw
Dhr. M.M.T.L van den Einden, leerlingcoördinator HIC bovenbouw


Situering van de school

Het Heerbeeck College is gevestigd in twee gebouwen, het hoofdgebouw en het Junior College, beide aan de Willem de Zwijgerweg in Best. Het Junior College is het gebouw voor de brugklassers, in het hoofdgebouw hebben de andere afdelingen een nadrukkelijke eigen plek. De groeiende vraag naar een kleinschalige inrichting is zo optimaal mogelijk gerealiseerd en biedt tal van mogelijkheden voor innoverende lesvormen.

 

Structuur Heerbeeck College

De school kent vier afdelingen: de afdelingen mavo, havo, vwo en HIC. Om leerlingen zoveel mogelijk een herkenbare en veilige plaats te geven binnen de school zijn de afdelingen geconcentreerd in een eigen, herkenbaar deel van het gebouw. De brugklassen hebben bovendien hun eigen plek in het Junior College. Voor het Heerbeeck International College (HIC) kan in de brugklas gekozen worden op de volgende niveaus: HIC-havo,  HIC-atheneum en HIC-gymnasium. In leerjaren 2 en 3 kent het HIC de havo-variant en de vwo-variant, deze laatste zowel op atheneum als gymnasiumniveau.