Schoolgids

 

De schoolgids heeft als doel u op de hoogte brengen van de dagelijkse gang van zaken op onze school.De schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 vindt u hier.

Bijlagen bij de schoolgids 2019-2020