Schoolgids

 

De schoolgids heeft als doel u op de hoogte brengen van de dagelijkse gang van zaken op onze school.De schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Bijlagen bij de schoolgids 2020-2021