Aanmelden

Aanmelden zij-instroom

Volgens het tijdpad van het regionaal samenwerkingsverband (RSV Eindhoven-Kempenland) kunnen leerlingen van de EOA, Helder havo/vwo, ’t Antoon of van een school voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zich inschrijven voor een hoger leerjaar (klas 2 of hoger).

Via deze link kunt u uw kind aanmelden.
Let op! Een kind dat de overstap wil maken van een VO-school naar onze school, kan zich in mei digitaal inschrijven. Op 28 of 29 mei 2020 komt u met uw kind bij ons op school voor het aanmeldgesprek.

Na het invullen van het digitaal inschrijfformulier ontvangen ouders/verzorgers een mail waarin een kopie van het formulier als pdf-bestand wordt meegestuurd. De aanmelding is hiermee definitief! Let op! Na het invullen van het inschrijfformulier komt u samen met uw kind naar onze school om de aanmelding definitief te maken. Ouders printen dit formulier en nemen het mee, op een door hen aangegeven moment.

Op onze school volgt op een van de aanmelddagen (maandag 2, dinsdag 3 of woensdag 4 maart) een aanmeldgesprek met de aanstaande leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en wordt het formulier doorgenomen. Na ondertekening van het formulier is de aanmelding definitief en wordt deze in behandeling genomen. De toelatingsbrief wordt 15 april 2020 verzonden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Nienke Bosboom, ondersteuningscoördinator en coördinator aanmelding en toelating.