Ondersteuning

 

Op het Heerbeeck College wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van de leerlingen. Het primaire doel daarvan is om iedere leerling een zo groot mogelijke kans op schoolsucces te geven, maar daarnaast draagt de school ook zorg voor het welbevinden van de leerling op school.

Een goede begeleiding helpt om een goed werkklimaat voor leerlingen en docenten tot stand te brengen. Een goede relatie tussen ouders en school is daarbij van essentieel belang. Een leerling die zich goed voelt op school presteert beter en ontmoet minder problemen binnen of buiten de klas. Een breed opgezet netwerk van begeleidingsdeskundigen is een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. De begeleiding van de leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van de teamleiders en leerlingcoördinatoren. Meer informatie over passend onderwijs en de begeleiding op het Heerbeeck College vindt u in onze folder ondersteuning. In de folder wordt gesproken over het dyslexieprotocol. Dit vindt u hier.

Informatie over de GGD vindt u hier.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 van Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot en hier voor het bijbehorend Beleidsplan begeleiding.