Ouderavonden

 

We vinden het belangrijk om regelmatig met ouders in gesprek te gaan over het welbevinden van hun zoon/dochter op onze school en over de schoolresultaten. Daarom staan er jaarlijks enkele contactmomenten hiervoor gepland.


Ouderavonden mentor(en)

Twee keer per jaar (meestal in oktober/november en in februari/maart) vinden onze ouderavonden met de mentoren plaats. De mentor nodigt u voor deze avond uit, u kunt ook zelf aangeven graag een gesprek te willen.

 

Ouderavonden vakdocenten

Eens keer per jaar (meestal in december) kunt u een afspraak maken met één van de vakdocenten van uw zoon/dochter. U krijgt hiervoor een uitnodiging toegestuurd. Mocht u tussentijds contact willen opnemen met een van de vakdocenten, kunt de gegevens van de docent vinden op ons intranet.

De data voor deze avonden vindt u in onze agenda.

 

Keuzebegeleidingsavonden

Voor alle afdelingen vinden er een aantal keren per jaar keuzebegeleidingsavonden plaats. Voor meer informatie over deze avonden kunt u terecht op de pagina van het decanaat.