Studiebegeleiding

 

Tutorsysteem

Al vele jaren kennen we op het Heerbeeck College een tutorsysteem. Hierbij helpt een leerling die goed is in een bepaald vak (een tutor) leerlingen die hulp nodig hebben voor dat vak. Zodra een leerling zich voor hulp meldt, wordt er een tutor aan de leerling gekoppeld. Alle tutoren hebben van hun vakdocent toestemming gekregen tutor te zijn. Veel tutoren hebben zelfs al jaren ervaring.

Tutor en leerling maken onderling afspraken: welke dag, welk uur en waar het tutoruur op school is. De frequentie is in principe wekelijks. Tijdens Heerbeeckweken en toetsweken spreken de meeste leerlingen niet af, maar ze zijn er vrij in om het wel te doen. De leerling die hulp wil moet met een duidelijke hulpvraag komen. Die kan verschillen. Sommigen willen extra uitleg over de lesstof en anderen vinden het juist prettig hulp te krijgen bij het maken van het huiswerk. De tutor krijgt elke keer een vergoeding van € 5 per lesuur. Ook dat regelen de leerlingen onderling.

Vanaf periode 4 is het niet meer mogelijk een tutor te regelen omdat dan de examenleerlingen, een grote en belangrijke groep tutoren, in verband met hun CSE niet meer beschikbaar zijn.

Mocht uw zoon/dochter hiervan gebruik willen maken, kan een verzoek via tutorsysteem@heerbeeck.nl geplaatst worden.

 

Huiswerkbegeleiding

De school heeft een overeenkomst gesloten met Lyceo en Nu voor Morgen Studiecoaching ten behoeve van huiswerkbegeleiding, zowel reguliere als gespecialiseerde begeleiding. Hiervan kan in principe iedere leerling van school tegen betaling gebruik maken.